Sledujte nás aj na

Podľa správy, ktorú zostavil tím odborníkov z Judge Business School spadajúcej pod Univerzitu v Cambridgi, je hlavnou prekážkou pre prijatie jasnej a jednotnej regulácie nedostatok štandardnej globálnej terminológie.

Zamieňanie definícií vedie k nejednoznačnému výkladu zákonov

Chýbajúca ucelená spoločná terminológia je hlavnou prekážkou pre prijatie spoločného postupu a prístupu jednotlivých štátov v oblasti digitálnych aktív. Podľa autorov štúdie finančné orgány aj vlády často používajú rôzne pojmy. Tie sú pritom neraz navzájom zameniteľné a chýba im jasná definícia.

Ako príklad uvádzajú termín „kryptoaktívum“, ktoré podľa nich môže mať v závislosti od kontextu rôzne významy. Z toho dôvodu regulačné orgány čelia viacerým problémom vrátane zabezpečenia konzistentného používania terminológie v oficiálnych vyhláseniach.

Autori štúdie sa vo svojej práci zamerali na monitorovanie 23 jurisdikcií. Konkrétne išlo o krajiny: Abú Zabí, Austrália, Bermudy, Kanada, Čína, Európska únia, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Hongkong, India, Izrael, Japonsko, Malta, Mexiko, Rusko, Singapur, Južná Kórea, Švajčiarsko, Thajsko, Veľká Británia a Spojené štáty americké.

Vývoj používania jednotlivých pomenovaní pre kryptomeny v rámci 23 monitorovaných krajín. Zdroj: jbs.cam.ac.uk

Cieľom správy je pomoc regulačným orgánom

Zo záverov správy vyplýva, že práve v dôsledku chýbajúceho konsenzu ohľadom terminológie sme často svedkami prekrývajúcich sa právomocí rôznych regulačných orgánov.

Spoluautor štúdie, Michel Rauch, k danej problematike uviedol:

Táto prvá porovnávacia globálna správa týkajúca sa regulácií digitálnych aktív a blockchainu je dôležitým praktickým a analytickým nástrojom pre regulátorov ako aj ďalšie zainteresované strany v tomto vznikajúcom sektore.

Konceptualizácia (tvorenie systémov, pojmov a ich vzťahov) v rámci kľúčových oblastí digitálnych aktív môže napomôcť vytvoriť konzistentnejší prístup zo strany regulátorov.

Z výsledkov analýzy zverejnenej v správe pod označením „Global cryptoasset regulatory landscape study“ vyplýva, že až 82 % jurisdikcií sa rozhodlo regulovať kryptografický priemysel tým, že rozlišuje medzi tokenmi, ktoré môžu byť definované ako cenné papiere a zvyškom, ktorý tieto kritériá nespĺňa. V prípade, že aktívum je klasifikované ako cenný papier, regulačné orgány na ne v drvivej väčšine aplikujú už existujúce právne rámce.

Terminológia používaná jednotlivými štátmi. Zdroj: jbs.cam.ac.uk

Hlbšiu analýzu uplatňuje len 32 % štátov

Len menej ako tretina štátov pristúpila k ešte hlbšej analýze a členeniu. Autori správy uvádzajú, že 32 % jurisdikcií rozlišuje digitálne aktíva podľa ich spôsobu využitia, respektíve ich hlavných charakterových čŕt. Na základe toho ich delí na platobné tokeny, utility tokeny či security tokeny. Najkonzistentnejšou oblasťou, kde sa väčšina monitorovaných krajín zhodne a zastáva rovnaký prístup sú regulácie ICO (Intial Coin Offering) a kryptobúrz.

Na záver správy autori dodávajú, že podľa ich výskumu sú v oblasti regulácií najaktívnejšie vlády Gibraltáru, Malty, Thajska, Bermúd a Švajčiarska. Orgány menovaných štátov si totiž to uvedomili, že včasné a predovšetkým jasne stanovené pravidlá môžu podporiť toto novovznikajúce odvetvie. A s tým ruka v ruke aj prilákať potenciálnych investorov pre rozvoj svojej ekonomiky.

Potrebu zlepšenia aktuálneho stavu si minulý týždeň uvedomilo aj Francúzsko. Po prvý krát uzákonilo regulačný rámec upravujúci práva a povinnosti sprostredkovateľov kryptoaktív. Prostredníctvom svojho ministra financií vyzvalo k jednotnému postupu aj ostatné členské štáty Európskej únie.

Francúzsko vyzýva európske štáty na prijatie jednotného postoja v otázke regulácií kryptomien

Zdroj: btcmanager.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...