Sledujte nás aj na

Ethereum blockchain sa nedávno stal stredobodom diskusie kvôli jeho rýchlo narastajúcej veľkosti. Mnohí experti poznamenali, že rapídny nárast veľkosti blockchainu môže spôsobiť problémy s archiváciou alebo synchronizáciou dát. Spoluzakladateľ Etherea, Vitalik Buterin, sa postavil proti kritike „exponenciálneho nárastu veľkosti ETH blockchainu“, ktorá je podľa neho „veľmi neinformovaná“.

Diskusia vychádza z analýzy zverejnenej dňa 24. mája (května) na portáli Hackernoon, ktorá poukázala na veľkosť datadir priečinku, kde sa ukladajú dáta potrebné pre chod Ethereum klienta. Exponenciálne rastúca veľkosť bloku v Ethereum sieti bude mať za následok zmenšenú centralizovanú sieť, ktorá bude čoraz viac prevyšovať kapacitu hardvéru a šírky pásma priemerného účastníka siete.

Rastie Ethereum príliš rýchlo?

Rýchly rast Ethereum blockchainu, ktorý sa odvíja najmä od vývoja a publikovania nových decentralizovaných aplikácií — dApps, smart kontraktov a tisícok ICO (Initial Coin Offerings) založených na ERC-20, viedlo mnohých pozorovateľov k hypotéze, že môže dôjsť k havárii alebo krachu celej siete, ak nebude nájdené nové riešenie rozširovania siete.

Analýza predpokladá, že Ethereum zavedie akýsi obmedzovač veľkosti blokov, aby sa takejto situácii zabránilo.

Odvolávajúc sa na nedávne záplavy neoptimalizovaných dApps a ich negatívny dopad na Ethereum sieť, analýza predpokladá, že zavedenie limitu na veľkosť bloku zvýši poplatky za transakcie, a tým zabráni fungovaniu dApps, čo by znehodnotilo samotnú existenciu siete Ethereum.

„Ethereum pomaly zomiera. Bitcoin Cash sa ho snaží kopírovať, pričom ignoruje všetky varovné signály, na ktoré sa komunita snaží poukázať. Chceli väčšie bloky a prevádzkovať ICO. To všetko už majú. Ak sa nepoučia, obidve siete čaká rovnaký osud: Centrálne riadené blockchainy, ktoré pomaly vymierajú.“

Analýza samozrejme nemá v úmysle nikoho uraziť, len poukázať na súčasné problémy a upriamiť pozornosť na ich urýchlené vyriešenie. Niektoré tvrdenia však znejú príliš negativisticky. Reakcia tvorcu Etherea, Vitalika Buterina, nenechala na seba dlho čakať. Vitalik rýchlo poukázal na nedostatky v predložených argumentoch a označil analýzu za „vážne neinformovanú“.

Vitalik poukazuje na chyby v analýze

Buterin uvádza, že Ethereum už má mechanizmus na obmedzenie veľkosti bloku vo forme gas limitu, ktorý je v sieti prítomný už posledných šesť mesiacov. Buterin pokračoval tým, že aj tvrdenia poukazujúce na archivovanú veľkosť uzla uvedené v analýze sú „veľmi klamlivé“. Nižšia veľkosť priečinku, kde sú ukladané dáta blockchainu, môže byť dosiahnutá napríklad resynchronizáciou raz ročne alebo jednoducho spustením Parity uzla, ktorý sa stará o odstránenie prebytočných či nepotrebných dát.

Zatiaľ čo obavy týkajúce sa preťaženia Ethereum siete sú do istej miery opodstatnené, argumenty predložené v rámci analýzy preukazujú nedostatočnú predstavu o implementácii nadchádzajúceho škálovacieho riešenia — Sharding. V tomto predpoklade sa uvádza, že sieť počas Sharding procesu stratí full node vždy, keď sa prevádzkovateľ uzla rozhodne pre tzv. Shard node (alebo Sharding node) namiesto full node. Tento predpoklad Vitalik taktiež označil za chybný:

„Celá podstata Shardingu je to, že sieť môže teoreticky prežiť bez akéhokoľvek “full nodu”. A ak bude v sieti existovať päť „full node“ uzlov, týchto päť uzlov nebude mať žiadnu väčšiu silu v procese získavania konsenzu. Jednoducho overia viac vecí a tak rýchlejšie nájdu cestu k správnemu reťazcu, to je všetko. Uzly, ktoré vytvárajú konsenzus, musia byť výlučne Sharding uzly.

Full Node Light Node
Má stiahnutý a dostupný celý blockchain. Verifikuje všetky transakcie. Neuchováva stiahnutý celý blockchain, ale získava len časť, o ktorú sa stará alebo má práve záujem, od uzlov, ktorým dôveruje.
Sharding Node
Sharding je nový koncept validačného mechanizmu. Shards obsahujú vlastný nezávislý stav a históriu transakcií. Sharding node má za úlohu spracovať všetky transakcie vopred určenej podmnožiny uzlov. Podobne ako je štát rozdelený na viacero krajov či okresov, aby sa vytvoril lepší systém riadenia, rovnakým spôsobom bude rozdelená ETH sieť na menšie Shards.

V konečnom dôsledku môže sieť Ethereum trpieť príležitostnými prekážkami, kým sa nevyriešia otázky škálovateľnosti, avšak zlyhanie technológie, ktorá tento blockchain riadi, je veľmi nepravdepodobné.

Zdroj: cryptoslate.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...