Sledujte nás aj na

Minulý týždeň sme vám priniesli informáciu, že Finančná akčná skupina (Financial Action Task Force / FATF) odporúča jednotlivým štátom, aby všetci poskytovatelia služieb podnikajúci v oblasti virtuálnych aktív pôsobiaci na ich území, povinne monitorovali každú transakciu uskutočnenú za pomoci kryptomien a tokenov v hodnote vyššej ako 1,000 EUR.

FATF, ktorej cieľom je stanoviť účinné regulačné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu totiž pokladá virtuálne meny za potenciálnu hrozbu pre integritu medzinárodného finančného systému. Vzhľadom k tomu, že ide o zásadnú deanonymizáciu kryptomenových transakcií, venujeme dnešné nedeľné vydanie Víkendového ฿ulletinu širšiemu pohľadu na potenciálne hrozby týkajúce sa straty súkromia.

Zdroj: piwik.pro

Krátky prehľad deanonymizačných opatrení

Technologický aspekt, vízia rastu ceny či pesudonymné (anonymné) transakcie. Dôvodov na držanie či obchodovanie s kryptomenami a tokenmi môže byť viacero. Ten posledný začína narážať na prvé úskalia. Kým rok 2017 by sme mohli označiť za obdobie vyznačujúce sa extrémne zvyšujúcou sa popularitou kryptomien, uplynulý, ako aj ten aktuálny rok by sa dal charakterizovať ako fáza zavádzania regulácií a opatrení na deanonymizáciu.

Bitfury Crystal

Na fakt, že kryptobuzry a obchodné platformy v rámci dodržiavania podmienok, ktoré im plynú zo zákonov proti praniu špinavých peňazí, zavádzali povinnú identifikáciu svojich klientov, si už mnohí zvykli a berú ho ako samozrejmosť. Popri tom sa však objavuje stále viac analytických spoločností. Tie sa zaoberajú monitorovaním transakcií, priraďovaním identít k adresám či sledovaním vybraných peňaženiek. Popri známych spoločnostiach ako Chainalysis, Elliptic a Ciphertrace predstavila začiatkom roku 2018 svoje riešenie aj firma Bitfury. Tá bola doposiaľ známa ako výrobca ASIC zariadení určených na ťažbu kryptomien.

Prostredníctvom svojho riešenia, ktoré nazvala Crystal, dokáže záujemcovi dodať podrobný zoznam pohybov na vyžiadaných adresách. Každá adresa má pridelené určité skóre, ktoré vyjadruje, do akej miery je spojená s nejakou formou trestnej činnosti. Vďaka tomu dokáže zaručiť „čistotu“ prijímanej kryptomeny. Pre bežného používateľa to znamená, že existuje šanca, že vaše mince by mohli skončiť v databáze Crystal. A aj keď na vašej strane neexistujú žiadne nezákonné úmysly, vzhľadom k tomu, že za každým coinom je dlhá história jeho používania, môže sa vám stať, že práve tie vaše budú spojené s trestnou činnosťou.

Schéma analýzy Crystal. Zdroj: https://crystalblockchain.com/

Spolupráca Chainalysis a Binance

Koncom roku 2018 prišla kryptoburza Binance s oznámením, že uzavrela spoluprácu so spoločnosťou Chainalysis. V rámci tohto partnerstva získala prístup k ich softvéru známemu pod označením „Know Your Transaction“ (KYT). Ten burze umožňuje monitorovať transakcie, pričom ak softvér na základe vlastných algoritmov zistí podozrivú aktivitu, vygeneruje výstrahu. Obchodná platforma tak popri KYC a AML štandardoch má vďaka KYT v rukách ďalší silný nástroj, ktorým ešte viac cieli na deanonymizáciu.

LocalBitcoins

Odkedy začali kryptoburzy zavádzať verifikáciu svojich klientov, stala sa populárna P2P služba LocalBitcoins jedným z posledných miest, kde mohli ľudia využívať anonymné obchodovanie s digitálnymi menami. Tento fínsky stratup však na prelome marca a apríla tohto roku oznámil, že v dôsledku tlaku dozorných orgánov bude musieť pristúpiť k zmene pravidiel. Pod touto zmenou sa neodzrkadlilo nič iné ako vyžiadanie vašich osobných údajov.

Štyri alternatívy k LocalBitcoins, ktoré umožňujú nákup a predaj kryptomien bez overenia totožnosti

Prehľad kľúčových odporúčaní od FATF

Zástupcovia 36 najvplyvnejších jurisdikcií na svete sa počas zasadnutia, ktoré sa konalo v dňoch 19. – 21. júna 2019 dohodli na novom znení usmernenia, ktoré sa týka regulácií a monitorovania transakcií uskutočnených prostredníctvom kryptomien. Preventívne opatrenia, ktorými chce Financial Action Task Force posilniť boj proti AML/CFT (pranie špinavých peňazí / financovanie terorizmu) zahŕňa nasledovné odporúčania:

1) Každá príležitostná transakcia v hodnote vyššej ako 1,000 EUR bude musieť spĺňať náležitosti týkajúce sa Customer Due Diligence (CDD). Tým pádom bude musieť obchodná platforma ku každému prevodu nad túto hodnotu priradiť:

  • meno pôvodcu (odosielateľ transakcie)
  • číslo účtu pôvodcu (adresa peňaženky, z ktorej bola transakcia uskutočnená)
  • geografickú adresa pôvodcu, národné identifikačné číslo, identifikačné číslo zákazníka alebo dátum a miesto narodenia
  • meno príjemcu transakcie
  • číslo účtu príjemcu (adresa peňaženky, na ktorú bola transakcia zaúčtovaná)

2) Jednotlivé krajiny a štáty majú zabezpečiť, aby obchodné platformy klasifikované ako prevádzkovatelia poskytujúci služby týkajúce sa virtuálnych aktív (VASP – virtual asset service providers) získavali a uchovávali požadované informácie o pôvodcovi ako aj príjemcovi (príjemcoch) prevodov týkajúcich sa virtuálnych aktív. V prípade vyžiadania ich musia bezodkladne poskytnúť zodpovedným dozorným orgánom.

Toto usmernenie síce nie je právne záväzné, ale poskytuje vládam a regulačným orgánom návod, ako reagovať na reguláciu kryptobúrz, obchodných platforiem a monitorovanie zmienených transakcií. V snahe chrániť globálny finančný systém pred potenciálnymi hrozbami, tak FATF navrhuje, aby si burzy a obchodné platformy vymieňali informácie týkajúce sa transakcií, ktoré medzi nimi prebehnú.

Reakcie na návrh Financial Action Task Force

Takýto zásadný pokus o deanonymizáciu transakcií s kryptomenami a tokenmi vyvolal v komunite nielen rozrušenie z hľadiska straty súkromia, ale aj pochybnosti o miere realizovateľnosti tohto nariadenia či možných dôsledkov plynúcich z jeho nasadenia.

Radoslav Albrecht, generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti Bitbond, ktorá sa zaoberá poskytovaním pôžičiek, respektíve financovaním prostredníctvom kryptomien toto usmernenie vníma kriticky.

Kryptomeny a virtuálne aktíva sa už vo svojej najzákladnejšej podstate líšia od fiat mien, takže virtuálne prevody aktív by nemali mať rovnaký status ako konvenčné prevody peňazí. Podľa môjho názoru má zmysel regulovať kryptomeny až v momente, kedy dochádza k ich konverzii na fiat meny alebo iné tradičné aktíva.

Navrhované opatrenie totiž predstavuje pokus o obmedzenie decentralizovanej infraštruktúry, čo by mohlo značne zredukovať niektoré výhody, ktoré táto technológia prináša.

Krátko po vydaní usmernenia od FATF sa k nemu vyjadril aj známy právnik zaoberajúci sa kryptomenami, Jake Chervinsky. Ten poukázal na to, že Finančná akčná skupina v rámci boja proti praniu špinavých peňazí len „jednoducho vydáva odporúčania a nie zákony“. Zdôrazňuje, že organizácia „nemá žiadne vlastné regulačné právomoci“. Podľa Chervinskeho tak prijaté smernice indikujú preferovanú politiku a neexistuje žiadny právny mandát, ktorý by jednotlivým štátom ukladal povinnosť ich v plnej miere uplatňovať.

Chainalysis: Ľudia sa presunú na decentralizované platformy

Na nariadenie od FAFT reagovala dokonca aj forenzná blockchain spoločnosť Chainalysis. Tá sa už od roku 2014 zameriava na analýzu, identifikáciu a monitorovanie transakcií uskutočnených prostredníctvom kryptomien. Jej služby pritom využívajú okrem niektorých kryptobúrz (Binance) aj FBI, IRS (americký finančný úrad) či DEA (americký protidrogový úrad).

V liste, ktorý Chainalysis adresovala sekretariátu FATF v rámci pripomienkového konania upozornila na možné úskalia pri zavedení navrhovaných požiadaviek. Analytická spoločnosť upozorňuje, že samotné transakcie sú síce verejné, no neobsahujú údaje o účastníkoch prevodu. Zároveň uviedla, že v súčasnosti neexistuje žiadna infraštruktúra na prenos informácií medzi VASP.

To znamená, že ak človek „A“ odošle aktíva zo svojho účtu na burze „A1“, burza „B1“ (na ktorej má vedený účet príjemca „B“) nevie identifikačné údaje odosielateľa. Inými slovami, aj keď burzy vďaka implementácii KYC (Know-Your-Customer) poznajú údaje svojich klientov, veľká väčšina z nich nedokáže definovať príchodzie platby. Najčastejšie využívaním krokom, ktorý vedie k eliminovaniu rizikových transakcií, je tak „blacklist“ adries spojených s nezákonnou činnosťou.

Podľa Chainalysis by naliehanie na prideľovanie osobných údajov k transakciám mohlo zároveň viesť k širšiemu využívaniu decentralizovaných obchodných platforiem. Spoločnosť taktiež upozorňuje, že zozbieravanie osobných informácii kryptoburzami musí byť v súlade s GDPR. Ako posledné odporúčanie uvádza zvýšenie minimálnej sumy, pri ktorej musí byt k danej transakcii priradené meno odosielateľa a príjemcu. Tá je aktuálne navrhnutá na 1,000 EUR. Odborníci z Chainalysis tvrdia, že takto nízka hranica môže byť pre mnohé obchodné platformy likvidačná, nakoľko by z technologického hľadiska nedokázali zmapovať také množstvo dát.

Dávajte si pozor, aby ste neprezradili koľko vlastníte bitcoinov

Summit G20 a stretnutie V20 v Osake

Súbežne so summitom krajín združených do zoskupenia G20 sa v japonskej Osake konalo v dňoch 28.-29. júna aj stretnutie zástupcov mnohých významných kryptobúrz. Konferencie sa okrem iných zúčastnili predstavitelia búrz Bitfinex, Coinbase, Huobi, Kraken a Okcoin ako aj audítorská spoločnosť Deloitte.

Hlavným bodom stretnutia bolo prediskutovanie nového súboru odporúčaní vydaných FATF, ktoré sa majú dotknúť všetkých centralizovaných kryptobúrz. Výstupom zo summitu bolo podpísanie Memoranda o porozumení, ktorého cieľom je „vytvorenie jasného plánu na dosiahnutie úplného súladu s novým súborom odporúčaní Finančnej akčnej skupiny pre globálnu reguláciu transakcií kryptografických aktív“.

Podpísaním memoradna sa zúčastnené strany zároveň dohodli na vytvorení združenia, ktoré bude predstavovať spoločný a jednotný hlas dotknutých strán v otázke regulácií.

Účastníci summitu v20. Zdroj :new.bitcoin.com

Kým však lídri V20 tvrdia, že dodržiavanie usmernení FATF na globálnej úrovni by mohlo byť extrémne nákladné a vyžadovalo by bezprecedentnú spoluprácu na celom svete, predstavitelia skupiny G20 na záver summitu uviedli, že aj napriek tomu, že kryptoaktíva v súčasnosti nepredstavujú hrozbu pre globálnu finančnú stabilitu, budú túto oblasť pozorne monitorovať. Súbežne s tým vyjadrili svoj súhlas s novo zavedenými štandardmi od FATF a považujú ich za dobrý nástroj na boj proti praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.

Samotné nariadenie na implementáciu daného odporúčania je už v rukách jednotlivých štátov. Tie môžu, ale aj nemusia, prikázať burzám pôsobiacich na ich území, aby zaviedli povinné monitorovanie a deanonymizáciu transakcií. Každopádne, Finančná akčná skupina dala svojim členským krajinám 12 mesačnú lehotu na prijatie stanovených usmernení. Po uplynutí tejto doby (jún 2020) sa uskutoční revízia dodržiavania pravidiel a vyhodnotí sa ich prínos.

Kryto-mixéri a decentralizované burzy ako odpoveď na snahy o deanonymizaciu

Na regulačné snahy monitorovania transakcií a ich následné párovanie s klientskymi údajmi však existuje odpoveď. Pre ľudí, ktorí kladú svoje súkromie na prvé miesto môže existuje hneď niekoľko riešení. Jedným z nich je používanie decentralizovaných búrz (DEX). Z nich prevažná väčšina nevyžaduje registráciu spĺňajúcu KYC štandardy a zároveň poskytuje podstatne vyššiu mieru bezpečnosti, nakoľko ich klienti majú plnú kontrolu nad svojimi kryptoaktívami.

Samotný obchod (nákup / predaj) totiž prebehne prostredníctvom smart kontraktu, ktorý pozostáva z požiadaviek zadávateľa (ponúkané respektíve dopytované aktívum, jeho počet, cena a čas trvania). Problémom DEX však býva v porovnaní s ich centralizovanými náprotivkami podstatne nižšia miera likvidity ako aj absencia možnosti nákupu, respektíve predaja za klasické fiat meny.

Druhou a zároveň čoraz populárnejšou možnosťou ako si udržať svoje súkromie je využitie takzvaných kryptomixerov. Tie, ako už názov napovedá, fungujú na princípe zmiešavania transakcií, čím robia ich dohľadávanie respektíve monitorovanie neporovnateľne zložitejšími.

Poskytovateľovi tohto typu služby pošlete podporovanú kryptomenu, zadáte mieru anonymity, ktorú chcete dosiahnuť (tá sa zvyčajne odvíja od zvoleného poplatku a celkového času „zmiešavania“ vašich coinov) a zadáte cieľovú adresu, kam vám majú prísť „čisté“ coiny.

V prípade využitia tohto riešenie však treba mať na pamäti tri veci:

1, mixéri zvyčajne podporujú len zopár najpopulárnejších kryptomien

2, poplatok môže byť v závislosti od požadovanej úrovne anonymity až 5 %

3, zmiešavanie transakcií trvá zvyčajne viac ako hodinu (v závislosti od nastavenia)

4, vaše coiny zverujete tretej strane

Vzhľadom k stupňujúcim sa snahám o deanonymizáciu transakcií uskutočnených prostredníctvom kryptomien sa v najbližších dvoch vydaniach Víkendového ฿ulletinu budeme venovať práve problematike decentralizovaných búrz a krypto-mixérov.

Namiesto ceny bitcoinu sa zamyslime nad technológiou a slobodou, ktorú prinášaZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...