Sledujte nás aj na

Ako sa darí tvojmu bitcoinu? Ešte stále si taký optimista ako v 2017?“ Jedna z častých „provokatívnych“ otázok nocoinerov, ktorú radi kladú v súvislosti s extrémnym nárastom ceny BTC na sklonku roku 2017 v porovnaní s už viac ako rok trvajúcim bear marketom, ktorý aktuálne ukrojil z all-time-high tejto kryptomeny približne 80 %. A aká je klasická odpoveď? Tí trpezliví a presvedčení o zmysluplnosti tohto aktíva odpovedia stoickým „just hodl“, veční optimisti, ktorých neopustila eufória: „moon soon“.

Nech je ktorákoľvek odpoveď správna, vždy je dobré oprieť svoje tvrdenie, respektíve presvedčenie o fakty. Sledovanie histórie vývoja nám totiž môže pekne demonštrovať fakt, či verejnosť skutočne stráca záujem o bitcoin alebo či trend jeho používania a postupnej adopcie narastá. Dnešný Víkendový ฿ulletin sa zameria na jednu z možných foriem ako komukoľvek dokázať, že bitcoin sa za svoju 10-ročnú existenciu konštantne posúva vpred, nestagnuje, a že povedomie o tejto kryptomene sa neustále rozširuje.

Nižšie vám prinášame prehľad najzaujímavejších grafov týkajúcich sa bitcoinu, ktoré rozhodne stoja za pozornosť a explicitne dokazujú silu tejto najznámejšej kryptomeny.

Zdroj: imgur.com

Vyhľadávanie kľúčového slova bitcoin a blockchain

Jedným z jednoduchých spôsobov ako merať záujem, respektíve povedomie o bitcoine, je pozrieť sa na trendy vyhľadávania tohto kľúčového slova prostredníctvom internetových prehliadačov. Dostupné štatistky zverejňuje pritom aj najsilnejší hráč na tomto poli – Google. Podľa neho bola v roku 2018 v rámci USA 9 najvyhľadávanejšia otázka zadaná do prehliadača: „How to buy Bitcoin“ (Ako kúpiť Bitcoin). V kategórii „What is…“ (Čo je…) obsadil bitcoin dokonca prvú priečku.

Trend vyhľadávania kľúčového slova „bitcoin“. Zdroj: coin.dance

Trend vyhľadávania kľúčového slova „blockchain“. Zdroj: coin.dance

Záujem o bitcoin z geografického hľadiska:

Záujem o bitcoin z pohľadu veku (18+)

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila analytická spoločnosť YouGov Omnibus, až 79 % Američanov pozná aspoň jednu kryptomenu, pričom prvé miesto zastáva bitcoin. Zaujímavé je, že iba 34 % z opýtaných si myslí, že kryptomeny sa nestanú celosvetovo akceptovanými. Inými slovami 2/3 očakávajú, že kryptomenami budeme môcť platiť na drvivej väčšine miest a budú bežnou súčasťou nášho života. Prím v tejto skupine zastávajú predovšetkým mileniáli, čo potvrdzujú aj dáta Googlu nižšie.

Záujem o bitcoin z pohľadu veku. Zdroj: google.analytics

Obdobnú štúdiu si dala vypracovať aj popredná holandská banka ING Bank N.V.. Analytická spoločnosť, ktorá daný prieskum pre banku uskutočnila, sa zamerala na vzťah obyvateľov troch kontinent (Amerika, Austrália a Európa) k bitcoinu.

V rámci Európy sa do prieskumu zapojilo celkovo 14,828 respondentov z 15 krajín, čo zodpovedá štatistickej vzorke takmer 1000 obyvateľov na každú monitorovanú krajinu. Zoznam monitorovaných krajín zahŕňa Rakúsko, Belgicko, Českú republiku, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Holandsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo.

Autori vypracovali svoju online štúdiu na prelome marca a apríla minulého roku, pričom dospeli k zaujímavým záverom.

Vy ste naozaj ešte nepočuli o bitcoine?

Základnou otázkou prieskumu bolo, či respondenti už niekedy o bitcoine počuli. Vzhľadom k rapídnemu záujmu o túto kryptomenu, predovšetkým koncom roku 2017, nie je prekvapením, že s výnimkou Belgicka, vo všetkých ostatných krajinách na túto otázku odpovedalo kladne viac ako 50 % opýtaných. Lídrom sa pritom stalo Rakúsko, kde o bitcoine počulo až 79 % respondentov.

Koľko ľudí už o bitcoine počulo. Zdroj: think.ing.com

Zaujímavým zistením je aj vekové zloženie ľudí, ktorí o bitcoine počuli. Ak sa pozrieme na nižšie priložený graf, je celkom zrejmé, že povedomie o tejto kryptomene sa šíri všetkými vekovými kategóriami, pričom mierne prevláda u mužskej časti populácie.

Koľko ľudí už o bitcoine počulo z pohľadu veku. Zdroj: think.ing.com

Záujem vlastniť bitcoin narastá

S otázkou samotného vlastnenia bitcoinu, respektíve akejkoľvek kryptomeny, to už tak ideálne ako v prípade povedomia o nich nevyzerá. Podľa štúdie kryptomeny vlastní percentuálne najviac občanov Turecka – približne každý šiesty obyvateľ tejto krajiny. Na opačnom póle je Luxembursko, kde digitálne aktíva vlastnia len 4 % opýtaných.

Na druhej strane, ak sa pozrieme na otázku záujmu vlastniť kryptomeny v budúcnosti, celkové dáta vyznejú oveľa zaujímavejšie. Rebríčku opäť kraľuje Turecko, kde takmer každý druhý Turek plánuje v budúcnosti investovať do tohto typu aktíva. V rámci európskeho merítka štúdia ukazuje, že záujem o investíciu do kryptomien má 35 % opýtaných.

Graf naľavo ukazuje percento respondentov, ktorí vlastnia kryptomeny – Graf vpravo percento ľudí, ktorí ich plánujú vlastniť. Zdroj: think.ing.com

Ak vlastníte 0.28 BTC, vlastníte viac Bitcoinov ako 99 % populácie

Budúcnosť v znamení digitálnych mien

Jednou z najzaujímavejších častí prieskumu, ktorej výsledky jasne dokazujú potenciál a záujem verejnosti o kryptomeny je otázka: Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tvrdeniami: „Digitálne meny (napríklad bitcoin) sú budúcnosťou online platieb“; “ Digitálne meny sú investíciou do budúcnosti „; „Hodnota digitálnych mien sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši“.

Z grafu nižšie môžeme vyčítať, že v priemere každý tretí Európan odpovedal na všetky tri položené otázky pozitívne. Len pripomíname, že prieskum sa konal v čase, kedy bitcoin (ako aj drvivá väčšina ďalších kryptomien) stratil oproti svojim predchádzajúcim najvyšším hodnotám značnú časť. V prípade bitcoinu sa strata voči ATH pohybovala v danom období na úrovni približne 68 %!

Otázky zľava doprava: „Digitálne meny sú budúcnosťou online platieb“; „Digitálne meny sú investíciou do budúcnosti „; „Hodnota digitálnych mien sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýši“. Zdroj: think.ing.com

Počet používateľov kryptomien

Odhadnúť aspoň približný počet používateľov kryptomien je pomerne ťažké. Napriek tomu sa touto otázkou zaoberalo viacero štúdií, ktoré dospeli k rovnakému záveru. Počet vlastníkov kryptoaktív narastá.

Napríklad prieskum uskutočnený bankou Bank of Canada v júli 2018 ukázal, že od konca roku 2016 vzrástol počet ľudí, ktorí majú investíciu v niektorej z kryptomien z 2.9 % na 5 %. To pri celkovom počte obyvateľov Kanady (približne 38 miliónov) činí 2 milióny ľudí. V rámci USA sa počet investorov odhaduje na 2 až 8 % obyvateľov (6 až 26 miliónov ľudí) a v Japonsku prieskum uskutočnený Agentúrou pre finančné služby (FSA) odhadol počet vlastníkov kryptomien na 3.5 milióna príslušníkov tohto štátu.

Uplatnenie kryptomien

V rámci využiteľnosti, respektíve uplatnenia kryptomien, sa tretina respondentov zhodla, že by túto formu digitálnych aktív vedela najčastejšie využiť pri uskutočňovaní medzinárodných platieb. Je totiž všeobecne známe, že za súčasnej situácie klasické fiat meny absolútne nedokážu konkurovať platbám prostredníctvom kryptomien. Ide predovšetkým o rýchlosť a samozrejme aj samotnú cenu za jednotlivé transakcie.

Otázky zhora dole: Použili by ste kryptomeny na „Kúpu šálky kávy“;“Zaplatenie účtu za elektrinu“;“Kúpu letenky“;“Medzinárodnú platbu“?

Nárast adopcie kryptomien

Celkový nárast všeobecnej adopcie kryptomien dobre dokumentuje aj štúdia kolektívu autorov pracujúcich v Centre pre alternatívne financie, ktoré spadá pod Univerzitu v Cambridge. Z uvedeného grafu vyplýva, že kým bitcoin si stabilne drží svoju pozíciu jednotky a je akceptovaný ako platobná metóda vo všetkých obchodoch, v ktorých kryptomeny prijímajú, rok 2018 bol naklonený aj altcoinom. Viac ako 100 % nárast adopcie zaznamenal litecoin, ether či natívny token spoločnosti Ripple – XRP.

Zdroj: 2nd Global Cryptoasset Benchmarking Study

V prípade, že hľadáte miesto, kde je možné kryptomenami platiť za tovar, respektíve uhradiť za služby, český výrobca svetoznámej hardvérovej peňaženky Trezor, SatoshiLabs, prevádzkuje prehľadnú mapu, ktorú nájdete na stránke coinmap.org.

Zdroj: coinmap.org

Zvyšujúci sa počet transakcií, bitcoinmatov aj miest akceptujúcich kryptomeny

O uskutočňovaní čoraz väčšieho počtu platieb prostredníctvom bitcoinu (výsledok zahŕňa aj obchodovanie na burzách) svedčí aj vzrastajúci počet transakcií v sieti tejto kryptomeny. Kým pred piatimi rokmi sa mesačne sprocesovalo približne 2 milióny prevodov, začiatkom tohto roku to je už viac ako 9. Vrchol bol samozrejme v dobe, kedy bitcoin dosiahol svoju najvyššiu cenu voči USD (december 2017, počet transakcií za mesiac: 11.2 milióna).

Zdroj: data.bitcoinity.org

Rastúcu popularitu a dopyt po kryptomenách odzrkadľuje aj narastajúci počet „bankomatov“ určených na kúpu alebo predaj kryptomien. Grafy nižšie znázorňujú rastúci trend počtu týchto zariadení (k 14.2.2019 je nainštalovaných 4,344 kusov), počet denne do prevádzky uvedených „bankomatov“ a ich rozdelenie podľa podpory pre jednotlivé kryptomeny. Aj v tomto prípade bitcoin jednoznačne dominuje.

Pre zaujímavosť ešte dodáme, že zo 72 krajín, v ktorých sú bitcoinmaty nainštalované, zastáva čo sa ich počtu týka Česká republika 6. miesto a Slovensko 10. miesto.

Zhora dole: Nárast počtu bitcinmatov; Inštalácie nových bitcoinmatov v jednotlivých mesiacoch; Podporované kryptomeny. Zdroj: coinatmradar.com

Na záverprikladáme jeden odkaz. Ide o známu stránku 99bitcoins.com, ktorá okrem iného zaznamenáva aj počet správ, v ktorých ich autori už bitcoin nadobro odpísali. K 14. februáru 2019 pochovali bitcoin už 345 krát. A výsledok? Bitcoin len nedávno oslávil svoje 10. výročie, vyššie uvedené grafy jednoznačne deklarujú jeho rastúcu popularitu a blížiaci sa halving s veľkou pravdepodobnosťou odštartuje pohyb ceny smerom nahor.

Bitcoinová sieť oslavuje 10 rokov! Od vyťaženia Genesis bloku uplynula už dekáda.Zaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...