Sledujte nás aj na

Excentrický John McAfee so svojimi zaručenými predpoveďami ceny kryptomien.  Jihan Wu stojaci za technologickým gigantom Bitmain. Mark Karpelès, neslávne známy svojou burzou Mt.Gox. Roger Ver, „bitcoin jesus“, tvrdo propagujúci hard fork Bitcoinu – Bitcoin Cash. To je len zopár kontroverzných osobností z relatívne krátkej histórie kryptomien. Nad všetkými týmito pánmi však z hľadiska rozporuplnosti vyčnieva jedna osoba – Craig Wright.

V dnešnom Víkendovom ฿ulletine sa pozrieme na profil tohto austrálskeho počítačového vedca a zosumarizujeme si jeho najznámejšie súdne procesy a žaloby. Bude z čoho vyberať…

„Môžem žalovať niekoho, keďže som nevyhral svoj súdny spor?“ Zdroj: martybucella.com

Falošný titul z Univerzity Charlesa Sturta

Craig Steven Wright sa narodil v roku 1970 v Austrálii a po ukončení stredoškolského štúdia na Padua College v Brisbane, pôsobil ako akademik a výskumník na univerzite Charlesa Sturta. Počas tohto pôsobenia vypracoval štúdiu pod názvom „Kvantifikácia rizika informačných systémov“. Jej obhájením získal titul PhD. Teda aspoň podľa neho. V decembri 2015 publikoval totiž americký Forbes článok, v ktorom cituje hovorcu zmienenej univerzity, ktorý prehlásil, že Univerzita Charlsa Sturta nikdy Wrightovi titul PhD neudelila.

Wright v rámci svojho vzdelania uvádza aj doktorát z teológie, komparatívnych náboženských a klasických štúdií. Ten dosiahol v roku 2003 vďaka dizertačnej práci s názvom „Pokrútené korene teórie stvorenia“. Mimo toho sa pýši aj úspešným absolvovaním Medzinárodného obchodného práva na Northumbria University a rôznymi inými odbornými kvalifikáciami z University of Newcastle a University of London.

Bohaté študijné výsledky dopĺňa aj siahodlhý zoznam firiem a spoločností, v ktorých pôsobil ako riaditeľ. Z mnohých môžeme uviesť Cloudcroft, Coin-Exch, Daso, Demorgan Holdings či Denariuz.

Craig Wright: Ja som Satoshi Nakamoto

Aby toho nebolo málo, Wright sa zaoberal aj dodržiavaním ľudských práv. Vo svojom článku, ktorý zverejnil na medium.com uviedol, že začiatkom roku 2011 sa ako člen tímu zúčastnil na akcii vo Venezuele. V nej mal na starosti boj proti obchodovaniu s „bielym mäsom“, teda boj s organizovaným zločinom zameraným na zneužívanie ľudí na sexuálne účely.

Do svetových médií sa Wright dostal začiatkom roku 2014, kedy chcel prostredníctvom Denariuz Bank otvoriť prvú finančnú inštitúciu, ktorá by prijímala vklady, poskytovala pôžičky, sporiace produkty či vydávala kreditné a debetné karty naviazané na bitcoin. Podľa pôvodných plánov mala táto banka držať viac ako 100,000 BTC (v tej dobe približne $74 miliónov). Jej cieľom bolo získať jeden milión klientov. Banka, ktorá nemala mať žiadne fyzické pobočky však nebola nikdy otvorená. Dôvodom bol nesúlad, respektíve nesplnenie vtedajších regulačných podmienok stanovených austrálskou vládou.

Dňa 2. mája 2016 sa objavili dva články publikované BBC a periodikom The Economist, ktoré tlmočili Wrightove slová, že za pomoci kryptografických kľúčov vytvorených počas prvých dní vývoja bitcoinu podpísal viaceré digitálne správy. Tieto kľúče sú nerozlučne spojené s prvými blokmi vyťaženými v sieti Bitcoin, a tým pádom by nimi Wright mohol deklarovať, že za pseudonymom Satoshi Nakamoto stojí skutočne on.

Dave Kleiman (1967-2013)

Dave Kleiman bol popredný počítačový vedec a autor mnohých publikácií týkajúcich sa bezpečnosti a kryptografie. V roku 1990 začal pracovať v oblasti bezpečnosti informačných technológií a bol častým rečníkom na národných bezpečnostných konferenciách. Súbežne s tým bol aj pravidelným prispievateľom do mnohých informačných online fór.

Bol členom niekoľkých počítačových bezpečnostných organizácií, vrátane Medzinárodnej asociácie odborníkov na boj proti terorizmu a bezpečnosti (IACSP), Medzinárodnej spoločnosti forenzných počítačových odborníkov (ISFCE), ako aj Výboru pre akreditáciu boja proti terorizmu (ATAB).

Niektorí členovia komunity ho vzhľadom k jeho odbornosti a zanietenosti pre kryptografiu považujú za Satoshiho Nakamota. V roku 2013 však zomrel na dôsledky infekcie MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), pričom jeho  smrť  u niektorých vyvoláva viacero otáznikov.

Len mesiac po prepustení z nemocnice (na jeho vlastnú žiadosť) bol nájdený mŕtvy vo svojom dome. Podľa správ lekárskeho vyšetrovacieho úradu bolo jeho telo v štádiu rozkladu a na jeho invalidnom vozíku boli stopy krvi a výkalov. Po dome sa našlo viacero otvorených fliaš s alkoholom a nabitá ručná zbraň. Vyšetrovateľ objavil v jeho matraci dieru po vystrelenej guľke, avšak polícia nenašla žiadne nábojnice ani náboje. V lekárskej správe sa uvádza, že Kleiman sa pravdepodobne pokúsil spáchať samovraždu, ale príčinou jeho smrti bola zastáva srdca spôsobená infekciou MRSA.

Kým časť komunity argumentuje, že Kleiman disponoval potrebným vzdelaním a schopnosťami na navrhnutie siete Bitcoin a jeho odchod z populárneho fóra bitcointalk.com sa zhoduje s časom, kedy mu bola diagnostikovaná uvedená choroba, Wright so svojim vyhlásením, že Satoshi Nakamoto je on, prišiel až po Kleimanovej smrti.

Môže to byť samozrejme zhoda náhod, ale ak Wright vedel alebo prinajmenšom tušil, že Kleiman je Nakamoto, privlastniť si tento titul bolo iste bezpečnejšie až po jeho smrti. Wright s Kleimanom totiž dlhé roky spolupracovali a vlastnili spoločnosť W&K Info Defense Research LLC. Prostredníctvom nej ťažili BTC v ranom období fungovania tejto siete.

Craig Wright versus Dave Kleiman

Podľa žalobného spisu sa Dave a Craig po prvýkrát stretli na online kryptografickom fóre okolo roku 2003. Obaja mali dlhodobý záujem o kybernetickú bezpečnosť, digitálnu forenznú vedu ako aj o otázku budúcnosti peňazí. V spise sa zároveň uvádza, že v marci 2008, len niekoľko mesiacov predtým, ako bol publikovaný Bitcoin whitepaper, napísal Wright Kleimanovi email, v ktorom stojí:

Potrebujem tvoju pomoc pri úprave dokumentu, ktorý vydám neskôr v tomto roku. Pracujem na novej forme elektronických peňazí.

V čase Kleimanovej smrti nikto v jeho rodine nevedel aké množstvo bitcoinov táto dvojica vlastnila. Objavujú sa domnienky, že práve to využil Wright a vytvoril sériu zmlúv. Ich cieľom bolo previesť ich spoločný majetok na neho alebo na spoločnosti ním ovládané. Jedenásť mesiacov po Kleimanovej smrti dostal jeho otec, vtedy 94 ročný Louis Kleiman email od Wrighta. Wright ho v ňom žiada, aby v prípade, že má akýkoľvek Daveov počítač uložil súbor s názvom wallet.dat. Zároveň mu sľúbil, že mu pomôže obnoviť to, čo Dave vlastnil.

Zdroj: Žalobný spis Kleiman vs. Wright

Vzhľadom k veku Kleimanovho otca sa celou vecou začal zaoberať Daveov brat Ira. Ten v uvedenom súdnom spore žaluje Wrighta za krádež viac ako 1 milióna bitcoinov, ktoré Dave údajne vlastnil ako aj za krádež niektorých duševných práv spojených s vytvorením Bitcoinu. Z množstva dokumentov, ktoré sú súčasťou celého súdneho spisu stoja za zmienku predovšetkým tri, ktorými sa Wright snaží dokázať vlastníctvo zmieneného počtu BTC.

Ide o zmluvy s názvom:

  • Intellectual Property License Funding Agreement (datovaná do roku 2011)
  • Deed of Loan (2012)
  • Contract for the Sale of Shares of a Company Owning Business – W&K Sale Agreement (2013)

Spochybnenie autenticity dokumentov

Dokumenty však vykazujú viacero znakov, ktoré ich dôveryhodnosť spochybňujú. Po prvé, podpisy, ktoré sú uvedené na zmienených dokumentoch sa do veľkej miery líšia od skutočného Kleimanovho podpisu. Na obrázku nižšie je vľavo vyobrazený pravý Kleimanov podpis, na pravej strane podpisy z troch predložených zmlúv.

Zdroj: Žalobný spis Kleiman vs. Wright

Obžaloba dokonca tvrdí, že Wright na sfalšovanie Kleimanovho podpisu použil na internete voľne dostupné písmo Otto. Keď bol Craig Wright konfrontovaný s touto skutočnosťou, súdu potvrdil, že podpis bol skutočne vygenerovaný počítačovým písmom. Zároveň však dodal, že existuje viacero ďalších spôsobov, ako pravosť dokumentov potvrdiť.

Zdroj: www.wfonts.com

Ďalším faktom hrajúcim v neprospech Wrighta je skutočnosť, že ani jeden z dokumentov nie je notársky overený, respektíve nebol podpísaný v prítomnosti svedkov. Ak zoberieme do úvahy o akú veľkú čiastku sa jedná, je to prinajmenšom podozrivé.

Právni zástupcovia Kleimanovej rodiny aj na základe vyššie popísaných skutočností požadujú od Wrighta náhradu škody vo výške najmenej $10,236,532,855.00 a / alebo vrátenie neoprávnene prevedených bitcoinov spolu s úhradou súdnych nákladov.

Zúfalá situácia vyžaduje zúfalý čin…

Ak vám údajné falšovanie zmlúv a dokumentov v prípade Wright versus Kleiman dvíha obočie, v kryptokomunite vyvolalo nedávne konanie Wrighta ešte väčšiu nevôľu. 11., respektíve 13. apríla tohto roku si Craig Wright podal žiadosť na americký Úrad pre ochranu autorských práv (US Copyright Office). Jeho cieľom bolo zaregistrovať sa ako tvorca Bitcoin Whitepaperu, a zároveň aj ako pôvodný vývojár zdrojového kódu verzie 0.1 tejto siete.

Vzhľadom k času, ktorý uplynul od vydania whitepaperu ako aj prvotnej verzie Bitcoin kódu by človek predpokladal, že ak by aj Wright bol jeho skutočným tvorcom, mohol tak už urobiť dávno. Tým pádom to vyzerá len na ďalší z jeho pokusov privlastniť si niečo, čo v skutočnosti nie je jeho. Rovnako ako aj v prípade na začiatku tohto článku spomenutého titulu z univerzity.

Podľa zákona o autorských právach však americký úrad pre ich ochranu neskúma pravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia. Proces registrácie sa zameriava predovšetkým na zistenie či predložený predmet žiadosti je oprávnený na ochranu podľa autorského zákona a či žiadosť spĺňa požiadavky na registráciu. Vzhľadom k vyššie uvedenému, Wrightovej žiadosti bolo vyhovené, no súbežne s tým treba dodať, že Craig Wright týmto krokom okrem negatívnej publicity v kryptokomunite nedosiahol absolútne nič.

Tento úrad totiž neregistruje patenty ani ochranné známky. Inými slovami, na to, aby Wright zabránil ďalším skupinám a jednotlivcom používať názov Bitcoin, musel by ho registrovať ako ochrannú známku.

O bezvýznamnosti Wrightovho kroku svedčí aj fakt, že 17. augusta 2016 si Bitcoin Whitepaper zaregistroval aj občan Hawaiia, Ronald Keala Kua Maria. Ten rovnako ako Wright tvrdí, že on je pravý Satoshi Nakamoto.

Wrightova žiadosť o registráciu Bitcoinu. Zdroj: US Copyright Office

Žiadosť od Ronalda K.K. Mariu o registráciu Bitcoin Whitepaperu. Zdroj: US Copyright Office

Wright versus McCormack a Hodlonaut

Najnovším súdnym sporom, v ktorom Wright vystupuje tentokrát ako žalobca, je spor s anglickým bloggerom Petrom McCormackom. Ten v marci a apríli tohto roku uverejnil sériu tweetov, v ktorých publikoval svoj názor na Wrighta a jeho vyjadrenia, že on je pravý Satoshi Nakamoto.

Wright zažaloval bloggera za ohováranie a požaduje od neho úhradu škody vo výške približne $130,000. Na jeden z vyšších britských súdov, ktorý bude v tomto spore rozhodovať, podal aj žiadosť, aby bolo McCormackovi súdnym príkazom zakázané publikovať podobné články.

List Wrightových právnikov McCromackovi ohľadom žaloby z ohovárania Zdroj: twitter.com/PeterMcCormack

Wright z ohovárania obvinil aj používateľa Twitteru, ktorý na tejto sociálnej sieti vystupuje pod menom Hodlonaut. Wrightovi právnici už zaslali právne dokumenty, v ktorých Hodlonauta upozorňujú na „veľmi hanlivý a urážlivý charakter jeho tweetov“. Zároveň od neho požadujú  verejné ospravedlnenie a uznanie nepravdivosti publikovaných informácií. Celé to viedlo k združeniu kryptokomunity a podpore Hodlonauta pod hashtagom #WeAreAllHodlonaut.

Keďže identita, pod ktorou sa Hodlonaut skrýva nie je známa, Wright neváhal vypísať na jeho identifikáciu odmenu. Tá je vo výške $5,000, pričom vyplatená má byť v Bitcoin Satoshi Vision (BSV).

Po súdoch chodí aj Wrightova manželka – Burzu žaluje o $3 milióny

V stopách svojho manžela kráča aj Wrightova žena, Ramona Ang. Tá žalovala cyperskú burzu Reliantco Investments Limited, ktorá ju mala zatvorením jej účtu pripraviť o značnú sumu peňazí. Žalobný spis obsahuje dokumenty, v ktorých Ang tvrdí, že na zmienenej obchodnej platforme využívala obchodovanie na páku od januára do mája 2017 a následne od júla do augusta toho istého roku.

Podľa jej slov predstavovala investovaná čiastka výšku približne $200,000. V dobe, kedy chcela svoje pozície zatvoriť bola hodnota jej investície až $700,000. V čase súdneho pojednávania by podľa nej mala pritom hodnotu už $3 milióny.

Wrightova manželka teda obviňuje spoločnosť Reliantco z toho, že jej nedovolila uzavrieť účet a vybrať si finančné prostriedky. Burza sa však bráni, že Ramona Ang investovala ako profesionálny obchodník. To je pritom v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto obchodnej platformy. Wrightova manželka však tvrdí, že zmluvu v čase registrovania sa na burzu nebola schopná prečítať. Odvoláva sa na údajnú nefunkčnosť jedného z hypertextových odkazov. To jej malo tým pádom znemožniť detailné naštudovanie si obchodných podmienok.

Víkendový ฿ulletin: 10 najdôležitejších udalostí v histórii kryptomienZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...