Sledujte nás aj na

V súvislosti s používaním Bitcoinu je potrebné osvojiť si mnoho nových vedomostí a zručností. Je potrebné zabudnúť na konvenčné spôsobiť a byť otvorený novým možnostiam. Keďže Bitcoin a kryptomeny so sebou prinášajú množstvo nielen technických inovácií, je jasné, že menej zdatní používatelia budú skôr či neskôr čeliť problémom alebo otázkam týkajúcich sa fungovania tohto nového systému.

Samozrejme pre používanie akéhokoľvek systému nie je vždy potrebné poznať každý jeho detail. To isté platí aj o Bitcoine. Po povrchom sa totiž skrýva skutočne komplexný a prepracovaný protokol a systém. Ten dá poriadne zabrať aj skúseným technickým expertom. V prípade Bitcoinu však existujú isté základné pojmy a technikálie, ktoré je potrebné pochopiť pre jeho bezpečné a úspešné používanie. Jednou z týchto technikálií je nepochybne Bitcoinová adresa.

V dnešnej časti našej pravidelnej rubriky Víkendový Bulletin si detailne rozoberieme všetko čo treba vedieť o Bitcoinovej adrese. Každá kryptomena pristupuje ku adresám inak, ale existujú aj spoločné zdieľané črty adries naprieč kryptomenami.

Nový systém si vyžaduje nové zručnosti a vedomosti

Veľa ľudí sa Bitcoinu obáva, a keď sa ich spýtam prečo, odpovedajú, že sa im nechce učiť nové veci, a že na používanie Bitcoinu budú musieť pochopiť zložitú matematiku, ktorá stojí za Bitcoin protokolom. To by mohla byť pravda niekedy pred rokom 2014. Odvtedy vzniklo množstvo aplikácií a návodov, ktoré značne zjednodušujú používanie Bitcoinu. Ľudia dennodenne používajú e-mail, instant messaging aplikácie, Internet alebo dokonca auto. 90 % z nich určite nevie ako fungujú tieto komplexné systémy pod povrchom. A skvelé na tom je, že ani nemusia. Bitcoin sa snaží o to isté. Je jasné, že ľudia nebudú používať niečo, čo je extrémne zložité na jednoduchú obsluhu. A Bitcoin si to uvedomuje.

Ak chcete nakupovať, predávať alebo len vlastniť bitcoiny, musíte byť schopní odosielať a prijímať svoje finančné prostriedky z určitého miesta. Dobrá analógia k Bitcoinovej adrese je e-mail. Keď chcete niekomu poslať správu potrebujete vedieť jeho e-mailovú adresu. Keď chcete niekomu poslať bitcoiny potrebujete vedieť jeho Bitcoinovú adresu. Bitcoin adresa tak indikuje zdroj alebo cieľ BTC platby. Na rozdiel od e-mailových adries, kde ľudia používajú väčšinou len jednu alebo dve adresy je Bitcoin navrhnutý tak, aby sa na každú transakciu použila nová unikátna adresa. Väčšina Bitcoin softvérov a služieb sa o to stará automaticky a s každou novou “faktúrou” vygenerujú aj novú adresu.

Bitcoinová adresa

Bitcoinová adresa je jedným z kľúčových konceptov, ktoré poháňajú Bitcoin blockchain. Pre čo najlepšie pochopenie pozadia Bitcoinových adries si v krátkosti pripomeňme pojmy súkromný kľúč a verejný kľúč (v prípade Bitcoinu):

  • Súkromný kľúč (private key): 64-znakov dlhý kód, ktorý používa ľubovoľnú kombináciu veľkých a malých písmen a čísiel. Inými slovami vlastníctvom privátneho kľúča preukážete, že ste vlastníkom danej adresy. Rovnako umožňuje posielať bitcoiny z vašej adresy / verejného kľúča.
  • Verejný kľúč (public key) / adresa: Verejný kľúč alebo adresa je jedinečný identifikátor vášho účtu v blockchaine. Jeho názov naznačuje, že je úplne verejný, a je možné ho kedykoľvek nájsť a zobraziť pomocou akéhokoľvek blockchain prehliadača.
  • Adresa samotná sa vytvorí dodatočným zahashovaním verejného kľúča.

Práve z faktu, že adresa je verejná a viditeľná kedykoľvek kýmkoľvek, vidíme, že bitcoin v skutočnosti nie je úplne anonymná kryptomena ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hovoríme, že bitcoin je pseudoanonymná mena.

Anonymitu v sieti Bitcoin si dokážete zachovať iba dovtedy, kým si niekto neprepojí vašu identitu s vašou adresou. Potom je už každá transakcia, ktorú ste vykonali pre daného človeka úplne verejná.

Adresy nie sú určené na viac ako jedno použitie! Viacnásobné použitie jednej a tej istej adresy so sebou nesie isté riziká ako napríklad stratu súkromia.

Pod kapotou Bitcoinovej adresy

Bitcoinová adresa je reťazec 26 až 35 alfanumerických znakov. Rôzny počet znakov v adrese naznačuje, že Bitcoinových adries existuje viacero druhov. Akákoľvek BTC adresa sa môže použiť na prenos kryptomien na inú adresu v sieti za predpokladu, že tento typ adresy podporuje softvér peňaženky odosielateľa. S viacerými formátmi adries, z ktorých si môžete vybrať, a poskytovateľmi peňaženiek a burzami, ktoré podporujú iba určité typy adries, sa oplatí zoznámiť sa s rozdielmi.

Väčšina Bitcoin adries má 34 znakov. Pozostávajú z náhodných číslic a veľkých a malých písmen. Výnimku tvoria veľké písmeno „O“, veľké písmeno „I“, malé písmeno „l“ a číslo „0“. Tie sa nepoužívajú aby nedochádzalo k nejednoznačnosti.

Niektoré adresy Bitcoinu môžu byť kratšie ako 34 znakov (len 26) a stále sú platné. Významné percento adries má len 33 znakov a niektoré adresy môžu byť ešte kratšie. Každá BTC adresa predstavuje číslo. Kratšie adresy sú platné len preto, že predstavujú čísla, ktoré začínajú nulou, a keď sú nuly vynechané, kódovaná adresa sa skracuje.

Vznik Bitcoin adresy: Zo súkromného kľúča sa odvodí verejný kľúč a jeho následným hashovaním vznikne adresa.

Niekoľko znakov vo vnútri adresy sa používa na kontrolný súčet, takže je možné automaticky nájsť a eliminovať typografické chyby. Kontrolný súčet tiež umožňuje softvérom potvrdiť, že 33-znaková (alebo kratšia) adresa je v skutočnosti platná a nie je to len adresa s chýbajúcim znakom.

Formáty adries

Rovnako ako existuje viacero verzií internetového protokolu, napríklad IPv4 a IPv6, existuje viacero formátov Bitcoinových adries. Implementácia Bitcoin Core nám ponúka na výber 3 typy BTC adries:

  • P2PKH – Pay to Pubkey Hash
  • P2SH – Pay to Script Hash
  • bech32 – SegWit formát adries

Všetky z nich simultánne podporuje len niekoľko poskytovateľov služieb. Je tu veľká šanca, že vami preferovaná peňaženka alebo burza nepodporuje aspoň jeden z týchto formátov, pričom bech32 je najpravdepodobnejšia možnosť.

Zoznámenie sa s výhodami, nevýhodami a zákutiami každého formátu vám umožní vybrať si kompatibilnú bitcoinovú peňaženku, burzu alebo platformu. Tiež vám to poskytne hlbšie vedomosti o vnútornom fungovaní Bitcoinu a odhalí kompromisy, ktoré prichádzajú s každým formátom z hľadiska bezpečnosti, flexibility a funkčnosti.

P2PKH alebo Legacy Address formát

Ak vaša bitcoinová adresa začína číslom 1, používate adresu P2PKH alebo tzv. legacy adresu, napríklad 15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd. Toto bol pôvodný formát Bitcoin adries a dodnes funguje bez problémov. P2PKH, mimochodom, znamená Pay to Pubkey Hash, tj. zaplatiť na hash verejného kľúča príjemcu. Legacy adresy nie sú SegWit kompatibilné, ale stále dokážete poslať BTC z adresy P2PKH na SegWit adresu bez problémov. Priemerný poplatok pri odosielaní z adresy P2PKH bude pravdepodobne vyšší ako pri odosielaní zo SegWit adresy, pretože pôvodné legacy transakcie majú zvyčajne väčšiu veľkosť.

P2SH formát adresy

P2SH adresy sú štruktúrované podobne ako P2PKH, ale začínajú číslom 3 namiesto čísla 1, napríklad 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy. Celú špecifikáciu popisuje BIP 0016. P2SH skratka znamená Pay to Script Hash. Umožňuje prepracovanejšiu funkcionalitu ako legacy adresy. Funkcia skriptu P2SH sa najčastejšie používa pre viacpodpisové (multisignature) adresy, ktoré môžu napríklad špecifikovať, že na autorizáciu transakcie je potrebných viac digitálnych podpisov. Tento formát adresy sa tiež používa na vykonávanie non-native SegWit transakcií pomocou procesu známeho ako P2WPKH-in-P2SH. Tento typ adresy je široko podporovaný a môže byť použitý na odosielanie finančných prostriedkov na adresy P2PKH aj bech32.

Skript je v podstate zoznam inštrukcií zaznamenaných pri každej transakcii, ktoré popisujú spôsob, akým môže ďalšia osoba získať prístup k prenášaným bitcoinom.

P2SH tak umožňuje, aby boli transakcie odoslané do hashu skriptu namiesto do hashu verejného kľúča, ako je to pri P2PKH. Ak chcete utratiť bitcoiny odoslané prostredníctvom P2SH, príjemca musí poskytnúť spomínaný skript, ktorý zodpovedá hashu skriptu a údaje, na základe ktorých sa inštrukcie v skripte vyhodnotia ako pravdivé.

Pomocou P2SH môžete posielať bitcoiny na adresu, ktorá je zabezpečená rôznymi nezvyčajnými spôsobmi bez toho, aby ste vedeli čokoľvek o podrobnostiach a nastavení zabezpečenia. Stačí poslať bitcoiny na ~34-znakovú adresu P2SH. Príjemca môže potrebovať podpisy niekoľkých ľudí na to, aby tieto bitcoiny dokázal utratiť, alebo môže byť potrebné heslo, alebo môže byť požiadavky úplne jedinečné.

Bech32 formát adresy

Špecifikácia BIP 0173. Adresy bech32 vyzerajú zreteľne odlišne od adries typu P2. Každá z nich začína reťazcom “bc1“ a je dlhšia ako legacy adresa alebo adresa P2SH práve z dôvodu tejto predpony. Príklad: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq. Bech32 je natívny formát SegWit adries a je podporovaný väčšinou softvérových a hardvérových peňaženiek, ale malým počtom kryptomenových búrz. Peňaženky Ledger a KeepKey v súčasnosti napríklad nepodporujú bech32, Trezor tento formát podporuje. Väčšina búrz umožňuje odosielanie prostriedkov na adresy bech32, nedovoľuje však používateľom prijímať BTC s týmto formátom. V súčasnosti je na adresách bech32 uložených menej ako 1 percento BTC, hoci sa toto číslo pomaly zvyšuje.

Zaujímavosti o Bitcoin adresách

Za Bitcoinovými adresami je celá veda. Poďme si o nich ešte povedať niekoľko zaujímavých faktov.

Počet Bitcoinových adries

Niekoho môže napadnúť otázka: Keď mám na každú transakciu použiť vždy novú BTC adresu, koľko ich vlastne je? Bude ich dostatok aj v budúcnosti?  

Pokiaľ bude Bitcoin aj naďalej používať hashovaciu funkciu RIPEMD160, bude celkový počet týchto adries 2^160. Vyjadrené celým číslom je to: 1,461,501,637,330,902,918,203,684,832,716,283,019,655,932,542,976

Je to také obrovské číslo, že nazývať ho „astronomickým“ je urážkou jeho enormnosti. Aké veľké je toto číslo presne? Vizualizácia existujúceho počtu Bitcoinových adries nie je jednoduchá, ale skúsme to.

Jednoduché rozdelenie tohto čísla tak, aby každý zo 7.442 miliárd ľudí žijúcich na Zemi dostal rovnaký počet adries, nebude fungovať, pretože na Zemi nie je dostatok ľudí, aby sa toto číslo stalo zrozumiteľnejším. To je preto, že každý človek by dostal 196,385,600,286,334,710,857,791,565,804,391,698,421 Bitcoinových adries, čo je len menej nezrozumiteľné číslo. Ak by ste najbližších 50 rokov robili milión transakcií denne, každú s inou adresou, tak je to stále zanedbateľné percento z počtu adries pridelených jednému človeku.

Pre porovnanie na všetkých plážach Zeme je kombinovane 2^63 zrniek piesku.

Adresy môžu byť vytvorené aj offline

Vytváranie adries je možné aj bez internetového pripojenia a nevyžaduje sa ani žiadne iné spojenie s Bitcoin sieťou. Vytvárať veľké množstvo adries offline je možné pomocou voľne dostupných softvérových nástrojov. Generovanie väčšieho množstva adries naraz je užitočné v niekoľkých scenároch. Napríklad na elektronických obchodoch, na ktorých sa každému zákazníkovi, ktorý si zvolí možnosť „platiť bitcoinom“, vytvorí jedinečná vopred vygenerovaná adresa.

Adresy sú často citlivé na veľkosť písmen a musia byť presné

Bitcoin adresy v legacy formáte rozlišujú veľké a malé písmená. Adresy je najlepšie zadávať ich kopírovaním alebo pomocou QR kódov. Manuálne zadávanie sa neodporúča, pretože je veľmi náchylné na chyby. Nesprávne zadanú adresu už však niektoré aplikácie dokážu pohodlne rozoznať a upozorniť vás na to.

Pravdepodobnosť, že chybne zadaná adresa bude akceptovaná, je 1 ku 232, to znamená približne 1 ku 4.29 miliardy. Nové adresy bech32 už nerozlišujú veľké a malé písmená.

Finančné prostriedky na adresách

Adresy nie sú peňaženkami ani účtami a nenesú žiadne finančné zostatky. Slúžia iba na prijímanie finančných prostriedkov. Nikdy neodosielate BTC „z“ nejakej adresy. Rôzne služby to tak môžu zobrazovať pre uľahčenie práce. Napríklad, že na danej adrese máte XY bitcoinov. Toto číslo neznamená, že príjemca bitcoinov odoslaných na adresu ich nejakým spôsobom minul, ani to, že stále vlastní prijaté bitcoiny.

Príkladom straty bitcoinu vyplývajúcej z tohto nedorozumenia je, keď si ľudia mysleli, že ich adresa obsahuje napr. 3 BTC. Poslali 0.5 BTC a verili, že adresa teraz obsahuje 2.5 BTC. V skutočnosti ale obsahovala nulový zostatok. Zvyšných 2.5 BTC sa presunulo na tzv. change adresu, ktorá nebola zálohovaná, a bitcoiny boli teda stratené. To sa stalo používateľom papierových peňaženiek, ale podobnú chybu mala aj peňaženka Ledger.

Ako získať Bitcoin adresu

Získať svoju vlastnú Bitcoin adresu je jednoduché. Avšak aj v tomto prípade máte veľa možností realizácie. Najjednoduchší spôsob je zaregistrovať sa do webovej služby ako napríklad blockchain.com. V takomto prípade ale prepojíte svoj e-mail alebo identitu s BTC adresou, a to môže výrazne obmedziť vaše súkromie pri používaní Bitcoinu.

Ďalšie možnosti sú mobilné či desktopové peňaženky. Kryptomenovú peňaženku už určite každý pozná. Je to softvér, ktorý umožňuje bezpečne odosielať, prijímať a ukladať bitcoiny v sieti Bitcoin. Spomínané peňaženky si už vyžadujú isté nastavenia, minimálne si treba zapísať 12 či viacslovnú zálohovaciu frázu (backup seed, seed). Za to vám ale poskytnú súkromie a takisto vlastníctvo privátnych kľúčov priamo vami. To centralizované webové služby neponúkajú.

Najvhodnejším spôsobom ukladania kryptomien sú hardvérové peňaženky. Tie sme dopodrobna rozobrali v tomto článku.

Bitcoin peňaženky teda ukladajú vás súkromný kľúč alebo kľúče. Tie sú v nielen v prípade Bitcoinu alfou a omegou kryptomenových systémov. Ak sú vám tieto pojmy cudzie, siahnite po detailoch toho, ako kryptomeny využívajú kryptografiu a dozviete sa oveľa viac.

Víkendový ฿ulletin: Ako kryptomeny používajú kryptografiuZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...