Sledujte nás aj na

Nákup a predaj je jedným zo základných pilierov, respektíve podstatou každého obchodu. V ideálnom prípade nakupujete lacnejšie, aby ste mohli následne dané aktívum predať drahšie. Rozdiel, ktorý vám vznikne je zisk. Táto schéma ja jasná pravdepodobne každému, no možno nie každý sa v praxi stretol s „Pump & Dump“ skupinami, ktorých pôsobenie sa rozširuje rovnakou rýchlosťou ako popularita kryptomien.

V dnešnom Víkendovom Bulletine sa pozrieme na to, ako tieto organizované skupiny fungujú, čo ponúkajú a pomocou akých jednoduchých metód dokážu relatívne ľahko manipulovať cenou vybraných kryptomien.

Čo je „Pump & Dump“

                                                                                        (Zdroj: freepik.com)

Termínom „Pump and Dump“ (P&D) sa označuje plánovaná manipulácia ceny vybraného kryptoaktíva.

Skupina ľudí, ktorá túto schému využíva sa zameriava predovšetkým na kryptomeny s nízkou trhovou kapitalizáciou. Kým mnoho začiatočníkov je presvedčených, že finančné trhy sa pohybujú v medziach nejakej náhodnosti alebo odrážajú iba nálady investorov, vývoj ceny časti aktív je zámerne ovplyvňovaný tak, aby sa pohyboval v smere, ktorý danej skupine vyhovuje.

Tento jav je možné vidieť aj na tradičných trhoch, no oveľa jednoduchšie (a samozrejme aj častejšie) je ho možné pozorovať na trhoch novovzniknutých. A takým je nepochybne aj oblasť kryptomien.

Na trhu existujú desiatky (ak nie stovky) a povedzme to rovno tak, ako to je, shitcoinov, o vývoj ktorých sa nikto poriadne nestará. Napriek tomu sú tieto altcoiny stále obchodovateľné na niektorej z búrz. Vďaka nízkej trhovej kapitalizácii je ľahké hýbať ich cenou. A práve to radi využívajú vyššie zmienené organizované Pump & Dump skupiny.

V skratke by sme teda termín „Pump and Dump“ mohli charakterizovať ako organizovanú manipuláciu trhu, ktorá funguje prostredníctvom signálov vydávaných rôznymi skupinami na komunikačných platformách ako Discord a Telegram.

Princíp fungovania Pump & Dump schémy

Základ, na ktorom tieto skupiny stoja je vo svojej podstate stále rovnaký. Dal by sa rozdeliť do štyroch samostatných fáz, ktorých úspešné dokončenie má priniesť účastníkovi zisk.

Fáza 1 – Akumulácia

Jednou z podmienok úspešnej P&D akcie je vytváranie postupných nákupných pozícií. Investori zadávajú stovky drobných nákupných príkazov tak, aby cena daného kryptoaktíva nevyskočila hore príliš skoro. Zároveň často vytvárajú falošné sell walls — masívne predajné ponuky na určitej cenovej hladine. Ich cieľom je spomaliť rast, respektíve docieliť pokles danej kryptomeny, čo im ju umožní nakúpiť ešte výhodnejšie.

Fáza 2 – Testovacia pumpa

Predtým, ako dôjde k skutočnej pumpe, dochádza často k niekoľkým menším, testovacím. Ich zámerom je otestovať trh a zistiť jeho predpokladanú reakciu.

Fáza 3 – Pumpa

Samotné vyvolanie rastu ceny vybranej kryptomeny, kedy účastníci skupiny nakupujú dohodnutú kryptomenu za odporúčanú cenu.

Fáza 4 – Dump

Iniciátori týchto skupín využívajú niekoľko stratégií na to, ako zo svojich pozícií vystúpiť. Asi najdôležitejšie je si uvedomiť, že kým oni predávajú často ešte pred vrcholom, vy ako investor, ktorý sa nechal zlákať vidinou zisku, dostane informáciu o danej akcii až v momente, keď je cena dostatočne vysoko na to, aby iniciátor skupiny mal dané aktívum už predané a tým pádom zarobené. Inými slovami — ľahko sa vám môže stať, že začnete nakupovať, respektíve predávať až príliš neskoro.

Screenshot z pump & dump skupiny na Telegrame

Štruktúra Pump & Dump skupín

                                                                                       (Zdroj: freepik.com)

Vnútorný kruh

Ide o skupinu ľudí, ktorí plánujú a organizujú Pump & Dump akcie. Pre tento účel zakladajú špecifické skupiny na komunikačných platformách ako Discord a Telegram. Vďaka tomu, že práve členovia „vnútorného kruhu“ vyberajú kryptoaktíva, ktorým umelo zvýšia cenu a svoje pozície otvárajú omnoho skorej ako túto informáciu posunú ďalej, dokážu generovať najväčšie zisky.

Niektoré z týchto skupín majú dokonca vytvorený akýsi odmeňovací systém. Ten závisí od počtu ľudí, ktorých dokážete dotiahnuť do komunity (podobne ako pyramídové schémy). Benefitom pre vás je potom fakt, že vám signály budú posielané skôr ako zvyšku skupiny. Je ale takmer 100 % isté, že aj ten najskorší signál, ktorý tvorcovia skupiny vyšlú, príde až potom, čo oni sami nakúpia dostatočné množstvo.

Odberatelia signálov

Do tejto kategórie spadajú investori, ktorí v domnienke zisku nasledujú pokyny ľudí z „vnútorného kruhu“ P&D skupiny. Ich profit závisí od toho, kedy svoje pozície otvoria, a samozrejme aj kedy ich zavrú. Vzhľadom k tomu, že informácia sa k nim dostane až keď ústredné postavy P&D akcie uvážia, že je to vhodné, je vysoká pravdepodobnosť, že nie vždy dokážu využitím tohto spôsobu „investovania“ vygenerovať zisk.

Naivní investori

Poslednou skupinou sú investori, ktorí netušia, že na danom kryptoaktíve prebieha práve „Pumpa“. Vidiac rastúcu cenu, nechcú premeškať príležitosť a tiež nakupujú. Vzhľadom k tomu, že trh s kryptomenami je značne volatilný, ľahko podľahnú domnienke, že náhle zvýšenie ceny je úplne prirodzené. Tým sa nevedomky podieľajú na P&D akcii a ak nestihnú zareagovať včas (predať), budú to práve oni, kto zaznamená najväčšie straty.

Príklady jednotlivých coinov, ktoré čelili Pump & Dump

Keby sme mali uviesť celý zoznam P&D akcií, mohol by z toho článku vzniknúť rovno seriál. Kvôli lepšej predstavivosti, ako dokážu takéto skupiny pohnúť, respektíve zmanipulovať cenu vybraných kryptoaktív, vám nižšie prinášame zopár ukážok.

ChainCoin (CHC), júl 2017

Tento v súčasnosti neaktívny coin, ktorý na trhu pôsobil od leta 2015 sa dlhú dobu pohyboval hlboko pod $0.1 za jeden CHC. V júli 2017 však zažil epickú pumpu. Ostatne, myslím, že nižšie priložený obrázok nepotrebuje žiadny komentár.

Zdroj: coinmarketcap.com

E-coin (ECN), február 2018

Rovnako ako predošlý prípad, aj E-coin je dnes už neaktívny. Začiatkom minulého roku sa však stal obľúbeným cieľom P&D skupín, ktoré počas februára hýbali jeho cenou doslova ako na hojdačke. Všimnite si hlavnú pumpu, ktorá vystrelila cenu ECN z približne $7 na neuveriteľných $281!

                                                                               (Zdroj: coinmarketcap.com)

Bitcoin Diamond (BCD), júl 2018

Dobrým prípadom hneď viacerých púmp je aj kryptomena Bitcoin Diamond, ktorá vznikla ako hard fork Bitcoinu v novembri 2017.

                                                                                     (Zdroj: coinmarketcap.com)

Ako sa na túto problematiku pozerá odborná štúdia

                                                                                (Zdroj: financemagnates.com)

Kolektív autorov J.T. Hamrick, Farhang Rouh a Arghya Mukherjee publikovali koncom minulého roku zaujímavú štúdiu pod názvom „The Economics of Cryptocurrency Pump and Dump Schemes“. Počas šiestich mesiacov, od januára do júla 2018, zhromažďovali údaje o cenách z viac ako 220 kryptobúrz, ktoré sa týkali takmer 2,000 kryptomien a tokenov. Výsledkom bol výstup s 316,244,976 údajmi o pohybe ceny jednotlivých kryptoaktív.

Zároveň zozbierali dáta z jednotlivých „Pump & Dump“ skupín fungujúcich prevažne na Telegrame, ktoré následne namapovali na už existujúce cenové dáta z búrz. Celkovo sa im podarilo detekovať takmer 14,000 signálov, čo je dôkazom rozšírenosti tejto metódy ovplyvňovania ceny.

Podľa autorov štúdie toto zistenie jasne poukazuje na potrebu zásahu regulačných orgánov predovšetkým v prípade, ak na kryptotrh majú vstúpiť, respektíve postupne aj vstupujú, inštitucionálni investori. Na druhej strane však treba povedať, že objektom záujmu „Pump & Dump“ skupín sú málo atraktívne kryptomeny (s nízkym objemom obchodovania), do ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou zmienené finančné inštitúcie investovať nebudú.

Cieľom sú kryptomeny s nízkou trhovou kapitalizáciou

Podľa štúdie 10 % signálov vydaných takýmto skupinami dokázalo pohnúť cenou vybranej kryptomeny v priemere o 18 % už v priebehu piatich minút od publikovania signálu. Autori zároveň potvrdzujú, že najzásadnejším faktorom ovplyvňujúcim schopnosť vyvolať umelé zvýšenie ceny je celková trhová kapitalizácia kryptomeny, na ktorú sa zameriavajú.

Túto myšlienku potvrdzujú aj dáta z ktorých vyplýva, že kým pri TOP 75 kryptomenách boli Pump & Dump skupiny schopné navýšiť cenu v priemere len o približne 4 %, pri kryptomenách z TOP 500 ňou dokázali pohnúť až o 23 % smerom nahor.

Víkendový ฿ulletin: Ktorí z top kryptoinfluencerov stoja za sledovanie? Zoznam 10 najzaujímavejších osobností

Prináša Pump &Dump zaručený úspech?

Každý investor by mal brať na vedomie, že účasť na zmienených Pump & Dump akciách je vysoko riziková. Nie len preto, že daná schéma nemusí z určitých dôvodov vyjsť, ale predovšetkým preto, že nie všetky skupiny umožňujú získať informáciu o zámere umelo navýšiť cenu dostatočne skoro.

Dostať sa do takzvaného „vnútorného kruhu“ takejto skupiny býva často až nemožné. Samozrejme, voľne dostupné signály o pripravovaných akciách sa k vám dostanú neskôr, ako k tým, ktorí si za takúto „službu“ platia. A čím neskôr informáciu obdržíte, tým neskôr a drahšie nakupujete. To môže viesť v drvivej väčšine prípadov ku strate.

Preto ak sa nechcete popáliť, najjednoduchším riešením je vyhnúť sa investovaniu do shitcoinov s nízkym volume a nenechať sa zlákať sľubmi, ktoré Pump & Dump skupiny proklamujú.

 Zaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...