Sledujte nás aj na

Väčšina obchodovaného objemu kryptomien prechádza cez centralizované burzy, ako sú Coinbase, Binance, Kraken a podobne. Tieto burzy spravujú kapitál a súkromné ​​kľúče osôb a uľahčujú im obchodovanie či správu aktív. Toto používateľské pohodlie nie je pochopiteľne zadarmo. Striktné KYC (know your customer) procesy sú len jedným zo spôsobov akým za služby centralizovanej burzy platíme. V uplynulých mesiacoch a rokoch sme boli svedkami obrovských hackov, v ktorých bolo ukradnuté veľké množstvo finančných prostriedkov práve z búrz akou je aj Binance.

Kryptomeny na čele s bitcoinom hlásajú decentralizáciu, avšak drvivá väčšina transakcií prechádza práve centrálnymi entitami. Nemožno sa potom čudovať, že sa dajú kryptomenové transakcie sledovať a dá sa tak jednoducho zistiť kto posielal komu a koľko BTC. Centralizácia v kryptomenovom svete nás pripravuje o súkromie. Lenže funguje a je pohodlná. To je presne prístup, ktorý je potrebné zmeniť. Mnoho ľudí si to uvedomuje. Od roku 2014 sa o zmenu prístupu k obchodovaniu kryptomien snažia decentralizované burzy.

Práve decentralizovaným kryptomenovým burzám a detailom, ktoré sa ich týkajú sa budeme venovať v dnešnej časti Víkendového Bulletinu.

Štyri hlavné funkcie každej burzy

Štyri hlavné funkcie, ktoré musí každá burza spĺňať sú kapitálové vklady, kniha objednávok (orderbook), párovanie objednávok (order matching) a výmena aktív. Na vytvorenie plne decentralizovanej burzy musí byť každá z týchto funkcií decentralizovaná. Pri väčšine búrz je decentralizovaná len výmena aktív, pretože aktíva sú kryptomeny. Tie samotné už používajú blockchain, ktorý (zvyčajne) neriadi žiadny centrálny subjekt. 

Ostatné tri funkcie, najmä kapitálové vklady, sú zvyčajne centralizované. Kvôli nariadeniam KYC (poznaj svojho zákazníka) a AML (opatrenie proti praniu špinavých peňazí) burza alebo iná služba často vyžaduje potvrdenie totožnosti používateľov. Z iného pohľadu sú to práve centralizované burzy, ktoré dávajú používateľom povolenie obchodovať na ich platforme.

Čo je decentralizovaná burza?

Na architektonickej úrovni decentralizácia znamená, že neexistuje centrálne riadený server (servery) a uzly siete sú distribuované globálne. Vlastníctvo takýchto systémov musí byť tiež rovnomerne distribuované. Nedáva zmysel, aby jedna entita vlastnila všetky uzly siete, vytvárajúce decentralizovanú burzu.

Decentralizovaná burza je miesto sprostredkovania výmeny, v tomto prípade digitálnych aktív, ktorá nespolieha na služby tretích strán pri držaní finančných prostriedkov alebo privátnych kľúčov klienta. Namiesto toho sa obchody uskutočňujú priamo medzi používateľmi (peer-to-peer) prostredníctvom automatizovaného procesu. Decentralizované burzy, známe aj pod skratkou DEX, predstavujú novú technológiu, ktorá uľahčuje obchodovanie s kryptomenami na distribuovanej úrovni. Tieto burzy presúvajú spätnú kontrolu finančných prostriedkov a obchodov na používateľa a eliminujú tak jediný bod zlyhania.

Pod pojmom „decentralizovaná burza“ sa skrýva fakt, že namiesto spracovania transakcie jednou platformou, sa spracuje priamo na blockchaine. V skutočnosti ide o sieť počítačov, ktoré fungujú ako jeden. O platnosti výmeny alebo obchodu tak rozhoduje celá sieť.

Tento systém je v protiklade s centralizovaným modelom, v ktorom používatelia vkladajú svoje prostriedky na burzu a tá vydáva istú formu zábezpeky (IOU – I owe you / dlžím ti), s ktorou sa dá voľne na platforme obchodovať. Keď používateľ požiada o výber svojich finančných prostriedkov, tie sú prevedené späť do kryptomeny, ktorú reprezentujú a sú odoslané ich vlastníkovi.

Popísaný systém môže byť vytvorený pomocou proxy symbolov (kryptoaktíva, ktoré predstavujú určitú fiat menu alebo kryptomenu). Tie vo vnútri systému reprezentujú existujúce meny alebo aktíva (ktoré môžu reprezentovať akcie spoločnosti), no mimo neho sa použiť nedajú. Systém tiež môže fungovať prostredníctvom decentralizovaného multi-podpisového systému úschovy.

Sekundárnym efektom podobných decentralizovaných služieb môže byť aj nemožnosť dosahu štátnych orgánov na vaše prostriedky alebo ich konfiškáciu či zmrazenie. To môže mať pravdepodobne hlboké a dlhodobé dôsledky pre makroekonomickú a geopolitickú situáciu krajín a sveta.

Technológia DEX je však stále mladá, je stále vo vývoji a má svoje nedostatky, vrátane niektorých útočných vektorov.

Namiesto ceny bitcoinu sa zamyslime nad technológiou a slobodou, ktorú prináša

Druhy decentralizovaných búrz

Keďže burzy sa zameriavajú na výmenu mien, v tomto prípade kryptomien, existujú dva základné modely decentralizovaných búrz: meno-centrický a meno-neutrálny. Ktorýkoľvek z týchto modelov môže byť centralizovaný alebo decentralizovaný v závislosti od toho, ako sú riešené spomínané štyri kľúčové funkcie burzy.

Meno-centrický model je postavený na jednej blockchain platforme, ako je napríklad Ethereum. Výmena je zameraná len na ukladanie a obchodovanie iba jednej meny platformy, na ktorej je postavená. V prípade Ethereum je to ETH, ERC20 aktíva alebo smart kontrakty. Takto sa budujú aj tradičné burzy.

Novší model je menovo neutrálny a je navrhnutý tak, aby spájal rôzne natívne kryptomeny. To znamená, že používatelia nemusia dodržiavať žiadny špecifický menový ekosystém. Tieto systémy umožňujú používateľom obchodovať s kryptomenami aj bez coinu či tokenu, ktorý je základom tejto výmeny. Burza tak funguje ako akýsi dodatočný „sprostredkovateľ“, cez ktorého musí transakcia prejsť, pretože už nie je plne peer-to-peer. Príklady týchto modelov zahŕňajú služby Bisq, altcoin.io a flyp.me.

Tieto novšie projekty umožňujú bezpečne zladiť a spracovať knihy objednávok a nie iba sprostredkovať výmenu aktív. Naďalej sa to deje decentralizovaným spôsobom, ktorý je zastúpený blockchainom. Pretože burza je komunita používateľov, musí vždy existovať spôsob odosielania a porovnávania objednávok.

Absencia cenzúry na decentralizovaných sieťach môže predstavovať morálny problém

Rozdiely medzi centralizovanou a decentralizovanou burzou

Medzi tradičnými kryptomenovými burzami a DEX existujú výrazné rozdiely. Tieto rozdiely vychádzajú z princípov, na ktorých sú jednotlivé riešenia postavené, a ako pracujú.

1. Anonymita

Decentralizované burzy vo svojej podstate poskytujú úplnú anonymitu, ktorú nedokážu poskytnúť ich centralizovaní konkurenti. Keď si obchodujete alebo vymieňate svoje kryptomeny peer-to-peer spôsobom, nikto sa vás nepýta na vašu identitu. Tradičné burzy musia spĺňať zákonné požiadavky. To znamená zákony o KYC (poznaj svojho zákazníka) a AML (opatrenie pre boj proti praniu špinavých peňazí) ako aj úplná identifikácia svojich používateľov. Ak je k dispozícii anonymné obchodovanie, má prísne obmedzenia.

2. Kontrola finančných prostriedkov

Na centralizovaných burzách musíte zveriť svoje peniaze jednej entite. Táto entita má pod kontrolou vaše prostriedky (fiat aj kryptomeny), privátne kľúče ku kryptomenám a aj vaše osobné údaje. V prípade DEX sa transakcie uskutočňujú priamo medzi dohodnutými stranami peer-to-peer spôsobom. Prostriedky sú tak v rukách používateľov.

3. Overovanie

Pri overovaní nielen osobných údajov, ale aj transakcií sa v prípade centralizovaných burzách spoliehate na platformu samotnú. Spoločnosť sa vám snaží poskytnúť dôveryhodné služby, no história nám ukázala mnoho prípadov, že sa neoplatí takýmto službám dôverovať naplno. Na druhej strane decentralizované služby používajú smart kontrakty, blockchain, a teda celú sieť, ktorá pracuje na uskutočnení transakcie.

4. Hacky a výpadky serverov

Logicky prevádzkujú burzy svoje služby na serveroch. Pochopiteľne tak môžu byť hacknuté, čo sa deje pomerne často. Rovnako veľká návštevnosť alebo zvýšený počet obchodov či iné technické chyby môžu spôsobiť výpadky serverov. Už sme to videli napríklad v decembri 2017, keď obrovský dopyt po bitcoine viedol k problémom na všetkých hlavných burzách. DEX sa vo svojej podstate tieto problémy snaží eliminovať. Decentralizovanú burzu poháňa, alebo by po správnosti malo poháňať oveľa viac serverov než burzu centralizovanú. Každý účastník siete je server a ak je hacknutý alebo má výpadok sieť funguje bez prerušenia ďalej.

Decentralizovaná burza je tiež iba softvérový kód, ktorý beží na viacerých uzloch siete. Takisto môže byť hacknutá, avšak zdroje vynaložené na úspešný útok na takúto burzu výrazne prekročia hodnotu toho, čo môže útočník získať.

Samozrejme predpokladáme, že kód DEX neobsahuje žiadne chyby. Preto je možné DEX považovať za bezpečný až po niekoľkých auditoch, intenzívnom testovaní a overených rokoch funkčnosti a poskytovania služieb pre svojich používateľov. Preto sa v tomto type softvéru nerobia pravidelné aktualizácie, ktoré by mohli ovplyvniť finančné prostriedky jeho používateľov. Z toho dôvodu trvalo dva roky, kým DEX dosiahli používateľsky prívetivý stav, ktorý zodpovedá dnešným aplikačným štandardom.

5. Softvérový kód, open-source

Decentralizovaná burza je miestom pre investície, ktoré je úplne otvorené pre každého a po každej stránke. Softvérový kód, ktorý slúži na fungovanie burzy, je dostupný každému k nahliadnutiu alebo k vykonávaniu zmien (tie však musia byť schválené komunitou). Centralizovaná burza je súkromná spoločnosť. Jej kód vidia len jej zamestnanci takže verejnosť nevie aké algoritmy, technológie či praktiky používa.

6. Obchodná zodpovednosť

Obchodovanie na decentralizovanej burze však prenáša celú zodpovednosť na stranu používateľa. Za všetko je zodpovedný používateľ, od obchodovania až po prevod a úschovu finančných prostriedkov a kryptomien. V prípade centrálnej entity a výskytu chyby či hacknutia máte na koho “zvaliť vinu”. Burzy ako Binance sú dokonca schopné vzniknuté škody z vlastných prostriedkov uhradiť, čo vysiela do sveta kryptomien nesprávny signál, že centralizované burzy sú vhodné miesto pre vaše digitálne aktíva.

Ako to celé prebieha

Decentralizované burzy sú v podstate príkladom decentralizovanej aplikácie (dApp), ktorá funguje nasledovne:

  1. Majiteľ tokenu zadá objednávku. Chce vymeniť svoje aktíva s iným aktívom dostupným na DEX. Majiteľ tokenu špecifikuje počet jednotiek, ktoré chce predať, jednotkovú cenu tokenu, a dokedy je jeho ponuka aktívna (platná).
  2. Akonáhle je nastavená predajná objednávka, ostatní používatelia môžu vytvárať nákupné ponuky alebo príkazy (buy order).
  3. Akonáhle uplynie čas určený predávajúcim, všetky ponuky sa zozbierajú a vyhodnotia sa v najlepšom záujme oboch strán.

Z vonkajšieho pohľadu, teda z pohľadu používateľa, ktorý chce vytvoriť objednávku to vyzerá nasledovne:

  1. Na prihlásenie sa k službe DEX použije adresu svojej peňaženky.
  2. Odošle žiadosť o kúpu alebo predaj.
  3. Realizuje sa smart kontrakt a uskutoční sa prevod majetku (požadované tokeny budú automaticky odoslané priamo z/do peňaženky).
  4. Odpojenie.

Výhody decentralizovaných búrz

Najzreteľnejšou výhodou používania decentralizovanej burzy nad tou centralizovanou je ich „privátna“ (trustless) povaha. Nie ste povinní dôverovať  v bezpečnosť alebo poctivosť burzy, pretože finančné prostriedky máte pod svojou ochranou a nie sú uchovávané treťou stranou.

Ďalšou výhodou decentralizovaného modelu je súkromie, ktoré poskytuje. Od používateľov sa nevyžaduje, aby poskytli svoje osobné údaje komukoľvek okrem prípadu, keď metóda výmeny zahŕňa bankové prevody. Sú ešte prípady, kedy sa vaša totožnosť odhalí iba osobe, ktorá od vás predáva alebo nakupuje.

Okrem toho je hosting decentralizovaných služieb distribuovaný v rámci všetkých zúčastnených uzlov. To znamená, že decentralizovaný systém beží na dostatočne veľkom počte uzlov, riziko výpadku služby je minimálne, teoreticky žiadne.

Výhody decentralizovaných búrz

Výhody decentralizovaných búrz

Nevýhody decentralizovaných búrz

Decentralizované riešenia, akými sú aj burzy sú relatívne nové a sú pod aktívnym vývojom. Preto treba rátať aj so značnými nevýhodami. Centralizované burzy sú stále veľmi populárne, z mnohých dôvodov a v blízkej budúcnosti to ak aj ostane.

Jednou z veľkých nevýhod je nízka likvidita. Z celkového obchodovaného objemu na kryptomenovom trhu zodpovedajú decentralizované burzy iba za približne 1 % všetkých obchodov.

Niektoré decentralizované výmeny, ako napríklad Bisq, vyžadujú, aby účastníci transakcie boli naraz online, aby mohli byť zadané objednávky a aby sa obchod uskutočnil úspešne. To vyžaduje, aby používatelia vykonávali určité akcie, napríklad signalizáciu prijatia platby. V prípade známej peer-to-peer služby LocalBitcoins je niekedy potrebné sa s predávajúcim/kupujúcim osobne stretnúť. To predstavuje pre niektorých obrovskú prekážku.

Obchodné funkcie ako obchodovanie s maržami, úvery, stoploss a iné, nie sú v súčasnosti dostupné na mnohých DEX. Tie však poskytujú základnú funkcionalitu, teda výmenu meny za vopred určenú hodnotu, ktorá väčšine ľudí postačuje.

Nevýhody decentralizovaných búrz

Nevýhody decentralizovaných búrz

Decentralizované burzy a protokoly

V súčasnosti už existuje značné množstvo decentralizovaných búrz, ktoré síce pomalšie, ale postupne získavajú na popularite. Na obrázku nájdete tie burzy, ktoré sleduje služba CryptoCompare zoradené podľa denného obchodovaného objemu.

Aktuálne používane decentralizované služby zoradené podľa obchodovaného objemu

Aktuálne používane decentralizované služby zoradené podľa obchodovaného objemu

Podrobný zoznam búrz je evidovaný na GitHube aj s množstvom užitočných odkazov.

K decentralizovaným burzám patria aj nové protokoly, na ktorých sú tieto služby postavené. Tie najpoužívanejšie nájdete na tomto odkaze.

Víkendový ฿ulletin: Snahy o deanonymizáciu kryptomien naberajú na obrátkachZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...