Sledujte nás aj na

Cardano je decentralizovaný open source blockchain a kryptomena zároveň. Jeho primárnym zameraním je vývoj inteligentnej platformy pre smart kontrakty, pomocou ktorej sa snaží poskytovať pokročilejšie funkcie než ktorýkoľvek predtým vyvinutý protokol. Zároveň je to prvá blockchain platforma, ktorá svoj vývoj stavia na vedeckých poznatkoch, pričom vývojový tím je tvorený početným globálnym kolektívom pozostávajúcim z odborných inžinierov a výskumníkov.

Týmito slovami víta oficiálna Cardano stránka svojich návštevníkov a potenciálnych investorov, pričom už úvodné vety naznačujú, že vďaka silnému zázemiu v podobe renomovaných vedcov môže ísť o technologicky skutočne zaujímavý projekt. V dnešnom Víkendovom ฿ulletine sa detailnejšie pozrieme na jeho históriu, základné princípy fungovania, ako aj zaujímavý výber názvov pre jednotlivé súčasti tohto projektu.

História

Aj keď oficiálny vznik Cardana sa datuje k 29. septembru 2017, ak chceme definovať jeho úplný počiatok, musíme sa vrátiť ešte zopár rokov naspäť. Ústredné postavy tohto projektu, Charles Hoskinson a Jeremy Wood, boli pôvodne členmi dev tímu inej platformy zameranej na smart kontrakty – Etherea (Hoskinson sa mimo iného spolu podieľal aj na založení ďalšej kryptomeny – Bitshares).

V roku 2014 sa však obaja vývojári rozhodli Ethereum opustiť a založili technologickú spoločnosť Input Output Hong Kong (IOHK). Tá zodpovedá za chod a fungovanie neziskovej organizácie Cardano Foundation, ktorá podporuje výskum a vývoj samotného protokolu, ako aj rozvoj celej komunity. Zároveň spolupracuje s výskumníkmi na viacerých univerzitách, pričom veľká časť financovania tejto spoločnosti pramení z päťročnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Emurgo.

Ak v tejto schéme vidíte podobnosť s Ethereom, nemýlite sa. Bizinis model Cardana sa podľa všetkého inšpiroval v tomto smere Ethereom, ktoré je taktiež podporované neziskovou organizáciou – v jeho prípade spoločnosťou Ethereum Foundation.

Cardano tím, Cardano Foundation, IOHK a Emurgo

Zdroj: cryptographybuzz.com

Ako sme uviedli vyššie, aj keď Cardano spolupracuje s viacerými poprednými svetovými univerzitami a vedcami, za ústredné postavy stojace za týmto projektom možno jednoznačne považovať dvoch kryptografov a matematikov:

Charles Hoskinson je vyštudovaným matematikom, pričom predtým ako sa zameral na odvetvie kryptomien, orientoval sa na analýzu číselných dát. Do roku 2014 sa spolupodieľal na rozvoji viacerých kryptostartupov. Medzi ne možno zaradiť v tej dobe začínajúce projekty Bitshares, Ethereum a Invictus Innovations. Charles bol zároveň zakladajúcim predsedom vzdelávacej komisie nadácie Bitcoin Foundation a v septembri 2013 založil výskumnú skupinu Cryptocurrency Research Group. V súčasnosti sa popri Cardane venuje oblasti propagácie kryptomien a idey decentralizácie.

Jeremy Wood po dokončení štúdia na univerzite v Indianapolis odišiel žiť do japonskej Osaky, kde sa v roku 2013 stal zakladajúcim členom Kansai Bitcoin Meetup-u. Zaujatý potenciálom novej generácie blockchainu sa koncom roka 2013 pripojil k Ethereu, odkiaľ následne spolu s Hoskinsonom odišli, aby založili IOHK.

Cardano Foundation

K rozvoju Cardana prispievajú tri organizácie. Prvou z nich je nezisková organizácia Cardano Foundation so sídlom vo Švajčiarsku. Jej hlavnou úlohou je dohliadať na vývoj Cardana a jeho ekosystému. V rámci toho zodpovedá za formovanie legislatívy a obchodných noriem, zabezpečuje globálny rast spoločnosti, podporuje kooperáciu medzi zainteresovanými stranami a podieľa sa na uzatváraní nových strategických partnerstiev.

Emurgo

Úlohou spoločnosti Emurgo je rozvoj, podpora a inkubácia komerčných podnikov a následné poskytovanie podpory v rámci ich integrácie do decentralizovaného blockchain ekosystému. Mimo toho sa zameriava na investície, pričom v nich sa orientuje nie len na začínajúce podniky, ale aj na rozvoj už existujúcich, ktoré chcú začleniť technológiu blockchain do svojich štruktúr. Svoje výskumné a vývojové centrá má predovšetkým v Ázii – v Japonsku, Južnej Kórei, Vietname a na Filipínach.

IOHK

Spoločnosť IOHK bola založená v roku 2014 Charlesom Hoskinsonom a Jeremy Woodom. Ide o svetovo uznávanú inžinierskú a technologickú spoločnosť, ktorá využíva inovácie typu peer-to-peer na budovanie prístupných finančných služieb. Spoločnosť je zmluvne zaviazaná navrhovať, vyvíjať a udržiavať platformu Cardano až do roku 2020.

Víkendový ฿ulletin: Tri jednoduché metódy ako si vytvoriť vyvážené portfólio

Princíp fungovania: Ouroboros, epochy a slot lídri

Podobne ako Ethereum, aj Cardano je inteligentná platforma založená na smart kontraktoch, pričom ju je rovnako možné použiť na spustenie decentralizovaných aplikácií. V dvoch veciach sa však od svojho súpera zásadne líši.

V prvom rade to je samotná štruktúra projektu. Tá je tvorená dvomi vrstvami (layers), kde jedna je určená na uskutočňovanie transakcií a druhá slúži na spúšťanie smart kontraktov. Druhým zásadným rozdielom je algoritmus, ktorý Cardano využíva. Kým Ethereum používa koncept Proof-of-Work, Cardano postavilo svoje fungovanie na báze Proof-of-Stake. Samotný protokol sa nazýva Ouroboros a za jeho vznikom stojí tím kryptografov z piatich akademických inštitúcií pod vedením profesora Aggelosa Kiayiasa z univerzity v škótskom Edinburghu.

Pre fungovanie Ouroboros a tým pádom aj zabezpečenie celej siete sú nevyhnutní stakeholderi. Ide o uzly, ktoré vložením svojich mincí (stakeing) participujú na validácii nových blokov a tým pádom schvaľovaní jednotlivých transakcií. Na to, aby mohli tuto funkciu zastávať, musia byť zvolení za takzvaných slot lídrov (slot leaders). Na samotných voľbách môžu participovať všetci účastníci siete, avšak musí byť splnená podmienka, že výška ich stakeingu dosahuje požadovanú úroveň (minimálne 2% z celkového podielu).

Protokol Ouroboros rozdeľuje fyzický čas do epoch a každá epocha je následne rozdelená do slotov. Slot je relatívne krátky časový úsek (20 sekúnd), pričom ku každému je priradený jeden slot líder. Ten má počas trvania daného slotu výlučné právo vyprodukovať jeden blok. Z toho vyplýva, že počet slot lídrov je rovnaký ako počet slotov v epoche. V prípade, že slot líder svoju príležitosť na vyťaženie bloku zmešká (je offline), právo na vytvorenie bloku stratí až kým nebude v nasledujúcich voľbách znovu zvolený.

K voľbám je ešte potrebné dodať, že zmienení slot lídri sú volení vždy k nasledujúcej epoche. Tým pádom sa dá zistiť, kto bude validátorom transakcií v nadchádzajúcom časovom úseku.

Voľby za pomoci seedu a algoritmu „Follow the Satoshi“

Keďže slot lídri majú vo svojich rukách veľkú moc (schvaľovanie transakcií), samotnému procesu voľby sa musí venovať osobitná pozornosť. V tomto duchu sú voľby rozdelené do troch fáz: Commitment Phase, Reveal Phase, Recovery Phase.

V prvej fáze každý oprávnený volič vytvorí takzvaný commitment (záväzok). Ide o správu, ktorá je zašifrovaná jeho privátnym kľúčom a poslaná ostatným voličom. V druhej fáze prichádza k jej odtajneniu – teda dešifrovaniu. V poslednej, tretej fáze, vznikne dešifrovaním commitmentov seed, pričom ako záväzky, tak aj ich samotné dešifrovanie je nezmazateľne zapísané do blockchainu.

V poslednom kroku voľby slot lídra vstupuje do hry algoritmus „Follow the Satoshi“. Pomocou neho sa náhodným spôsobom vyberie jedna minca zo všetkých, ktoré boli vložené v rámci stakeingu. Ten kto je jej vlastníkom sa stane slot lídrom. Tým pádom platí, že čím väčší podiel mincí do stakeingu vložíte, tým väčšiu šancu máte stať sa validátorom najbližšieho bloku.

Inšpirácia v histórii a gréckej mytológii

Zdroj: toshitimes.com

Možno ste sa pozastavili nad tým, odkiaľ pochádzajú zaujímavé názvy, ktorými Cardano tím pomenováva svoje produkty. Tvorcovia sa nechali vo väčšine prípadov inšpirovať významnými osobnosťami v dejinách, no nájdu sa aj názvy prevzaté z gréckej mytológie.

Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko. Už samotný názov platformy (Cardano) si prepožičal meno od talianskeho matematika Gerolama Cardana, ktorý napísal viac ako 200 vedeckých prác a bol jednou z kľúčových postáv v oblasti matematiky počas obdobia renesancie.

V rovnakých kruhoch hľadali tvorcovia Cardana aj názov pre ticker svojej meny (ADA). Pri jeho výbere sa inšpirovali anglickou matematičkou a spisovateľkou Adou Lovelace. Zaujímavosťou je, že tak ako v prípade bitcoinu nesie najmenšia jednotka označenie podľa mena jeho tvorcu (Satoshi), tak aj v prípade Cardana sa najmenšia jednotka volá podľa priezviska uvedenej matematičky – Lovelace.

V histórii čerpal Cardano tím aj pri pomenovávaní jednotlivých úrovní rozvoja ekosystému. Tie dostali mená po britskom básnikovi a vedúcej osobnosti romantizmu (L. Byron), po anglickej autorke svetoznámej novely Frankenstein (M. Shelley), americkom vedcovi, ktorý sa zaoberal algebrickou sémantikou (J. Goguen), slávnom japonskom predstaviteľovi literárneho žánru Haiku (M. Bashõ) a v neposlednom rade po francúzskom osvieteneckom spisovateľovi a filozofovi (Voltaire).

Inšpiráciu pre názov svojho Proof-of-Stake algoritmu našiel Cardano v gréckej mytológii. Slovo Ouroboros pomenováva symbol zobrazujúci hada alebo draka, ktorý je svoj vlastný chvost. Dôvod, prečo sa Cardano rozhodlo pomenovať svoj algoritmus po tomto symbole vychádza z jeho cyklického charakteru.

Z gréckej mytológie čerpali tvorcovia aj v prípade vyberania názvu pre ich oficiálnu peňaženku. Tá dostala meno po Daedalusovi, ktorý podľa legendy postavil labyrint, v ktorom bol uväznený Minotaurus. Ak si pozriete logo tejto peňaženky, v hlave býka nájdete schému labyrintu, ktorá odkazuje na zložité kryptografické protokoly. Posledným odkazom na staroveké Grécko je Icarus. Meno tohto Daedalusovho syna niesol prototyp peňaženky, ktorý využila spoločnosť Emurgo na vytvorenie webovej peňaženky Yoroi.

Základné údaje

Názov: Cardano (ADA)
Algoritmus: Proof-of-Stake (Ouroboros)
Block explorer: cardanoexplorer.com
Maximálny počet mincí v obehu: 45 miliárd
Aktuálny počet mincí v obehu (k 1.5.2019): 25.6 miliardy

All time high: $1.18
Dátum dosiahnutia All time high: 4.1.2018
Poplatky v sieti: poplatky sú účtované na základe vzorca a+b*veľkosť transakcie, kde „A“ predstavuje konštantnú hodnotu 0.155381 ADA, „B“ je konštantou o hodnote 0.000043946 ADA a „veľkosť“ predstavuje veľkosť transakcie zadanej v bajtoch.

Kde nakúpiť: Huobi, Binance, Upbit, OKEx, Bithumb, Bittrex, Kraken a mnohé ďalšie

Oficiálna peňaženka: daedaluswallet.io
Alternatívne peňaženky: Yoroi wallet, Atmonic wallet, Ledger Nano S/Nano X

Dôležité odkazy: whitepaper, oficiálny web, oficiálne fórumRedditGitHubTwitterFacebookTelegramYoutube

Víkendový ฿ulletin: Ako kryptomeny používajú kryptografiuZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...