Sledujte nás aj na

Medzi najzvučnejšie slová tohoto roku nepochybne patrí slovo „blockchain“. To sa už dávno nespája len s jeho prvotným využitím pre Bitcoin operácie, ale vo svete nabral nečakanú vážnosť a obľubu. V predchádzajúcich častiach seriálu sme vám priblížili ako blockchain ovplyvní a už aj ovplyvňuje automobilový priemysel a akú úlohu zohráva pri financovaní nových projektov formou crowdfundingu. Ďalšou oblasťou, ktorá si nepochybne zaslúži našu pozornosť je zdravotníctvo a farmaceutický priemysel. Je to odvetvie, ktoré sa dotýka každého z nás, či už priamo alebo nepriamo.

Spoločnosti prechádzajú na blockchain

Bezpečnosť, dôvera, kontrola i schopnosť nájsť požadované dáta. Toto všetko sú atribúty, ktoré hrajú významnú rolu pre zdravotníctvo. Záznamy o pacientoch, liekoch, poskytnutých službách, či dodávateľský reťazec s farmaceutickými produktmi. Ide o citlivé údaje o zdraví, alebo o využití dát pre prevádzku dodávateľov a spoločností, ktorí sa zaoberajú zdravotnou starostlivosťou.

Podľa analýzy z portálu Reuters takmer každá spoločnosť, ktorá pridala do svojho mena, či podnikania blockchain, sa stala ziskovejšou. Priemerná cena akcie tak vzrástla viac než trojnásobne.

Niet sa preto čudovať, že i toto odvetvie neostalo nepovšimnuté. Zdravotníctvo ako také je veľmi chaotické, čo sa týka spätného overovania a zdieľania dát.

Zdravotníctvo a blockchain

Výhody využitia blockchain technológie pre zdravotníctvo vychádzajú z jeho vlastností. Keďže bloky je nemožné zmeniť, dáta uložené v blokoch nemôžete meniť, či vymazať bez zanechania akejkoľvek stopy. To je naozaj dôležité, keď ide o zdravotné záznamy, či distribúciu liekov. Tie sa stanú bezpečnejšími tak, ako aj rôzne záznamy o klinických skúškach. Blockchain by tak mohol dopomôcť i so zabezpečením súladu s predpismi a ich kontrolou.

Farmaceutický priemysel a blockchain

Najvýznamnejšie použitie blockchainu pre túto oblasť je zabezpečenie dodávateľských reťazcov a boj proti falošným liekom. Takmer $200 miliárd je suma, ktorá tvorí globálnu ročnú stratu na falošných liekoch. Integráciou blockchain technológie do farmaceutického dodávateľského reťazca, by sa mohol tento obrovský problém vyriešiť. Cieľom by bolo zabezpečiť protokol o úschove, sledovanie každého kroku reťazca na úrovni individuálnych liekov alebo výrobkov.

Blockchain v spojení s privátnymi kľúčmi pre individuálne prístupy a smart kontrakty pre presné definovanie dát a ich využitie, by sa tak tiež mohli stať súčasťou procesu pre bezproblémovú integritu zdravotníctva a dodávateľských reťazcov.

Tapan Mehta, výkonný riaditeľ pre rozvoj trhu, zdravotníctvo a služby zo spoločnosti DMI sa vyjadril k tejto téme:

Inteligentné zmluvy obsahujú softvér na blockchaine, ktorý definuje zmluvné podmienky a vykonanie akcie, ktoré by mohli pomôcť zmierniť podvody a znížiť náklady.

Decentralizovaná štruktúra kníh by znemožnila inej strane, aby vlastnila takú istú knihu a manipulovala s dátami pre jej vlastný prospech.

Zdroj: hitconsultant.net

Spoločnosti využívajúce blockchain

Na trhu je mnoho spoločností, ktoré sa pustili do procesu integrácie blockchainu a zdravotníctva, či farmaceutického priemyslu. Sú to už známe firmy, nadácie, novovzniknuté aliancie, či šikovné start-up projekty, vytvorené priamo pre tento účel.

Predstavme si niektoré z nich:

1. Aliancia pre blockchain úsilie: Je to spojenie spoločností UnitedHealth Group, Humana a Quest Diagnostics. Aliancia spoločne pracuje na pilotnom programe použitia blockchain technológie. Chcú zlepšiť kvalitu dát a znížiť náklady spojené s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Namiesto vytvárania niekoľkých poskytovateľov pre každú spoločnosť, by blockchain mohol umožniť spoločného poskytovateľa, ktorý by bol informovaný všetkými zúčastnenými stranami.

2. Spolupráca DHL a AccentureTieto spoločnosti vytvorili Proof of Concept, aby spoločnosti mohli sledovať farmaceutické výrobky na ich ceste od výroby až ku pacientom.

3. Interoperabilita elektronického zdravotníckeho záznamu a firma PokitDok: Developer aplikácií pre zdravotníctvo a farmáciu. Ich zámerom je poskytovanie bezpečnej siete pre všetky zdroje dát o pacientoch i liekoch. Tieto, ale aj iné aplikácie budú oddelené od centrálnej nemocnice/ lekárne a namiesto toho budú prepojené distribuovanou blockchain sieťou.

4. GEM: Spoločnosť, ktorá vyvíja aplikácie pre zdravotníctvo a manažment dodávateľských reťazcov. Sieť je vyvíjaná na Ethereum blockchaine. Aplikácia GemOS umožní pacientom, poskytovateľom a poisťovniam bezpečný prístup ku pacientovým záznamom v reálnom čase, zdokonalí rýchlosť a transparentnosť požiadaviek v procese.

5. Start-up Veratrak: Výhercovia Oxfordskej súťaže „Inovácia roka“ prichádzajú s platformou pre manažment dokumentácie a spoluprácu, ktorá zvýši bezpečnosť, spoluprácu a efektivitu dodávateľským reťazcom farmaceutických spoločností. Praktické využitie blockchain technológie poskytuje pre používateľov platformy solídny audit dokumentácie. Veratrak je sponzorovaný európskym investorom Seedcamp, ktorý podporuje začínajúce šikovné projekty ešte v ich ranom štádiu. Podľa nich má produkt od Veratraku potenciál na revolúciu v oblasti dokumentácie a jej úschovy, či zdieľania v rámci farmaceutického dodávateľského reťazca.

V našich podmienkach zdravotníctvo využíva vo veľkej miere zastaralé a väčšinou papierové spôsoby uschovávania našich osobných záznamov. Nový elektronický systém sa len rozbieha a už teraz vidíme nedostatky a problémy. Je blockchain riešením i pre našu krajinu? Viaceré úkony ako napríklad zasielanie karty pacienta pomocou pošty pri zmene doktora môže byť spojené s početnými rizikami. V akútnych prípadoch by prístup k zdravotnej histórii a zoznamu liekov bol na nezaplatenie. Dúfajme, že i v našej krajine svitnú lepšie časy a naše zdravie bude v bezpečnejších „blockchain rukách“.

Zdroj: medicalfuturist.com, cbinsights.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...