Sledujte nás aj na

Prvého júla tohto roku sa uskutočnila prvá úspešná preprava tovaru s využitím platformy DELIVER, ktorá sa zameriava na vzájomnú interoperabilitu rôznych blockchainov. Aktérmi tohto proof of concept projektu boli Samsung, ABN AMRO a rotterdamský prístav. Predmetom zásielky bol lodný kontajner odoslaný z Južnej Kórei do holandského Tilburgu.

Proof of Concept

Proof of Concept je proces validovania a verifikovania nových postupov a technológií za účelom zistenia či má daná myšlienka prínos pre dotknuté strany, a či navrhované riešenie bude fungovať na vopred určených predpokladoch. V tomto prípade išlo o overenie využiteľnosti technológie blockchain v oblasti logistiky. Celý proces sa uskutočnil za využitia blockchain platformy DELIVER, pričom samotná preprava prebehla bez akejkoľvek nutnosti vystavovania klasickej dokumentácie alebo bankových prevodov.

Po úspešnom doručení zásielky podpísali zúčastnené strany (holandská banka ABN AMRO, Port of Rotterdam a Samsung SDS) rozšírenú dohodu týkajúcu sa ich ďalšej spolupráce. Ich spoločným cieľom bude zrealizovať viacero pilotných projektov. Do nich chcú zapojiť viaceré prepravné spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach. Konečným úmyslom je tak vytvoriť globálnu a nezávislú platformu pre lodnú dopravu, ktorá odbremení zúčastnené strany od byrokracie.

Víkendový ฿ulletin: Podstata blockchainu – Čo ponúka public, private a consortium model tejto technológie

Zamierené na elimináciu byrokracie

Podľa finančného riaditeľa prístavu v Rotterdame, Paula Smitsa, je tradičný proces lodnej prepravy značne neefektívny. Zaťažuje ho zbytočná byrokracia, ktorá celý proces komplikuje a v konečnom dôsledku tak predlžuje dodacie lehoty.

Platby, administratíva a fyzická preprava kontajnerov sa v súčasnosti realizujú výlučne prostredníctvom samostatných procesov. Výsledkom je tak neefektívnosť a nutnosť zapojenia mnohých strán. Na všetko je pritom vyžadované množstvo papierovej dokumentácie.

Ako príklad môžeme uviesť lodnú prepravu tvaru z Číny do Rotterdamu. Do celého logistického a administratívneho procesu je zapojených v priemere až 28 strán.

Interoperabilita ako kľúčová vlastnosť do budúcnosti

Blockchain platforma DELIVER, na vývoji ktorej sa spolupodieľal Samsung, ABN AMRO a Port of Rotterdam, bola prvýkrát predstavená na konferencii logistických firiem v marci tohto roku. Podľa jej vývojárov ide o vôbec prvý projekt tohto druhu, ktorý vďaka svojej interoperabilite (schopnosť rôznych systémov spolupracovať a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť) podporuje Ethereum a Hyperledger aplikácie.

Tým pádom spája dva odlišné typy blockchainu: verejný (Ethereum) a privátny (Hyperledger Fabric). Samsung sa netají plánmi rozšíriť DELIVER aj o podporu EOS blockchainu, čím by sa táto platforma stala ešte viac využiteľnou pre široký okruh záujemcov.

Podľa Cisco Systems bude 10 % svetového hrubého domáceho produktu na blockchaine

Zdroj: ship-technology.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...