Sledujte nás aj na

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) plánuje vyčleniť viac ako 1 milión EUR na monitorovanie fintech priemyslu a kryptomenových aktív. Údaje vyplývajú z dokumentu zverejneného 4. októbra.

ESMA (European Securities and Markets Authority), ktorá bola založená v roku 2011 v Paríži, má za cieľ vytvoriť jednotnú normu pre finančné trhy Európskej únie a zabezpečiť trhový dohľad. Orgán zriadil technické komisie v rôznych priemyselných oblastiach vrátane informačných technológií (IT) a pracuje aj v oblasti legislatívy a regulácie cenných papierov.

Vo svojom výročnom programovom vyhlásení na rok 2019 sa ako jeden bod programu spomína aj regulácia a dohľad nad novými finančnými aktivitami, zameriavajúc sa na fintech a krypto aktíva. ESMA na tieto aktivity vyčlení pomerne slušnú čiastku peňazí, konkrétne 1,107,360 EUR.

Európska komisia zaujala pozitívny postoj voči kryptomenám a ICO

V rámci oznámeného vyhlásenia bude ESMA identifikovať riziká súvisiace s činnosťami zameranými na tieto nové aktíva ako aj riziká novovznikajúcich trendov a v prípade potreby poskytne príslušné rady a návrhy na zlepšenie. Okrem toho si ESMA stanovil za cieľ usmerniť a uľahčiť implementáciu smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID — Markets and Financial Instruments Directive), aby sa tak trh stal transparentnejším.

Cieľ programu podľa zverejnenej správy je:

„Dosiahnuť koordinovaný prístup k regulácii a dohľadu nad novými alebo inovatívnymi finančnými aktivitami a poskytnúť poradenstvo EÚ inštitúciám, účastníkom trhu alebo spotrebiteľom.“

Minulý mesiac ESMA oznámil svoje plány na predĺženie obmedzení týkajúcich sa kontraktov na rozdiel (CFD — Contract for Difference) vrátane tých, ktoré sú založené na kryptomenách. Agentúra odôvodnila svoj krok ako „zvýšený záujem o ochranu investorov“  spojený s ponukou CFD pre retailových klientov.

V marci tohto roka ESMA posilnil svoje požiadavky na CFD. „Vzhľadom na špecifické charakteristiky kryptomien ako triedy aktív bude trh s finančnými nástrojmi poskytujúci expozíciu voči kryptomenám, ako sú CFD, dôkladne monitorovaný a ESMA posúdi, či sú potrebné prísnejšie opatrenia,“ vysvetľuje regulátor.

“Monitorovanie bude tiež pomáhať orgánu zohrávať proaktívnu úlohu pri zhromažďovaní informácií o trhu a vyvíjaní metrík, ktoré bude usmerňovať samotný Orgán pre cenné papiere a trhy pri určovaní, kedy a kde bude využívať vlastné právomoci na intervenciu v tejto oblasti,” píše sa ďalej v správe.

Záver

V septembri belgický think-tank Bruegel vyzval ministrov  na vytvorenie jednotných právnych predpisov o kryptomenách a podrobnejšie preskúmanie toho, ako sa distribuujú investorom. Tento krok údajne prichádza s cieľom zvládať súvisiace riziká pri súčasnom využití potenciálu blockchain technológie.

Zdroj: altcointoday.com

 Zaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...