Sledujte nás aj na

Technológia blockchain je v dnešnej dobe už asi rovnako skloňovaná, ako kryptomeny samotné. Jeden bez druhého nemôžu existovať, no jej využitie siaha omnoho ďalej. Bližšie sme sa na mnohé z využití už pozreli a priblížili Vám v našich článkoch a seriály venovanom blockchain technológii.

Dočítať ste sa mohli, že blockchain využívajú firmy aj pre zlepšenie dodávateľských reťazcov v rôznych odvetviach. Jednou z takých start-up firiem je aj anglická spoločnosť Veratrak. My sme sa pre vás spojili s jej zakladateľom, pánom Jasonom Lacombe, ktorý nám veľkodušne priblížil, ako taká firma vzniká, ako používa blockchain technológiu a hlavne aký význam a prínos má pre farmaceutický priemysel a pacientov samotných.

Veratrak: Výhercovia Oxfordskej súťaže „Inovácia roka“ prichádzajú s platformou pre manažment dokumentácie a spoluprácu, ktorá zvýši bezpečnosť, spoluprácu a efektivitu dodávateľským reťazcom farmaceutických spoločností. Praktické využitie blockchain technológie poskytuje pre používateľov platformy solídny audit dokumentácie. Veratrak je sponzorovaný európskym investorom Seedcamp, ktorý podporuje začínajúce šikovné projekty ešte v ich ranom štádiu. Podľa nich má produkt od Veratraku potenciál na revolúciu v oblasti dokumentácie a jej úschovy, či zdieľania dát v rámci farmaceutického dodávateľského reťazca.

1.Pán Lacombe, môžte sa prosím predstaviť našim čitateľom? Kto ste, čo robíte a čo študujete?

Som zakladateľom spoločnosti Veratrak a mám 5 ročné skúsenosti v oblasti blockchain, plus ďalšie skúsenosti z farmaceutických dodávateľských reťazcov. Momentálne si robím PhD. na Oxfordskej univerzite s plne financovaným štipendiom v odbore lekárskych vied.

V minulosti som privoňal k farmaceutickému priemyslu ako expertný poradca pre Európsky parlament, člen Svetového združenia pre spoluprácu Svetovej zdravotníckej organizácie a ako zdravotný ekonóm, kde som využil modelovanie mikrosimulácie (prípady 64M), aby som skúmal zdravie a hospodársky vplyv liekov pomáhajúcich človeku prežiť počas celej dĺžky života. Momentálne mám širokú škálu zodpovedností, ale primárne sa zameriavam na riadenie stratégie predaja a marketingu spoločnosti Veratrak.

Jason Lacombe

Jason Lacombe, CEO Veratrak.

Zdroj: linkedin.com

2. Ako výkonný riaditeľ start-up projektu Veratrak, môžete nám priblížiť, čo stálo za myšlienkou vášho projektu a prečo ste sa rozhodli zamerať svoj biznis na farmaceutický dodávateľský reťazec?

Hlavný problém, ktorý sa snažíme riešiť sú neefektívne postupy pri správe dokumentov v rámci dodávateľských reťazcov vo farmaceutickej oblasti. Dôležité dokumenty dodávateľských reťazcov, ako sú napríklad záznamy o dávkach produktov, certifikáty kvality, hlavné údaje o produktoch, a mnoho ďalších dokumentov, sa zdieľajú prostredníctvom e-mailu, faxu a iných časovo náročných riešení, ktoré sú náchylné na oneskorenie a nesprávne zaobchádzanie.

Vezmime si napríklad dodávateľa liekov, ktorý nedávno akceptoval určitú šaržu výrobku od výrobcu liekov. V prípade, že zamestnanec výrobcu liekov, ktorý je zodpovedný za zdieľanie certifikátov kvality, nedodá potrebnú zložku k liekom načas, spôsobí, že distribútor liekov nebude schopný tieto dodať svojim zákazníkom, pokiaľ danú zložku neobdrží. Tieto nedostatky v dodávateľskom reťazci predlžujú dodacie lehoty a prispievajú k vyšším požiadavkám na pracovný kapitál. Farmaceutické spoločnosti disponujú veľmi dôvernými informáciami vnútri podniku, ale majú v tejto oblasti mŕtve miesto a zdieľajú citlivé dokumenty cez nezabezpečené kanály.

Neefektívnosti riadenia dokumentov vo farmaceutickom dodávateľskom reťazci môžeme zhrnúť do dvoch skupín:

1) Nedostatok riešení správy dokumentov, ktoré sú kompatibilné s farmaceutickými výrobkami a prispôsobujú sa procesnému toku dodávateľského reťazca.

2) Všeobecný nedostatok inovácií v postupoch dodávateľského reťazca vďaka tradične vysokým maržám v priemysle.

Dôvodom, prečo sa snažíme o riešenie tohto problému, je vplyv, ktorý by zlepšil účinnosť dodávateľského reťazca na pacientov. Pochopili sme to pri rozhovore s farmaceutickou spoločnosťou, ktorá vyrába liek na liečbu symptómov (tzv. sucho v ústach) chemoterapie. Celá dávka týchto liekov bola zničená kvôli nesprávnemu uloženiu tretej strany a musela byť vyhodená. Čas, ktorý uplynul od výroby cez dodávateľský reťazec až ku konečnému spotrebiteľovi znamenal, že táto spoločnosť nebola schopná reagovať na nedostatok dostatočne rýchlo a tisíce pacientov s chemoterapiou trpeli celé mesiace, až kým lieky neboli doplnené. Zdieľali s nami srdcervúce e-maily a listy, ktoré dostali od pacientov a ich rodín.

3. Ako ste sa dostali ku technológii blockchain? Prečo ste si ju vybrali za jeden z hlavných pilierov vašej spoločnosti?

O blockchain technológiu som sa začal zaujímať ešte počas môjho štúdia na Oxforde, kde som sa pridal ku blockchain  združeniu. Blockchain tvorí dôležitú časť našej technológie, no nie je základom nášho biznisu. My sme len podniková spoločnosť, ktorej sa podarilo využiť blockchain pre svoj chod. Náš softvér využíva blockchain, aby poskytol jediný pravdivý zdroj pre zdieľanie dokumentov medzi rôznymi partnermi dodávateľského reťazca. Blockchain má vlastnosti, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu k nášmu softvérovému riešeniu a tými sú nemennosť a konkrétna myšlienka, že akonáhle sa hash dokumentu pridal k bloku nemožno s ním manipulovať.

4. Veratrak vyhral Oxfordskú súťaž a ocenenie „Inovácia roka“. Môžete nám povedať o čo išlo a ako sa vám podarilo túto súťaž vyhrať?

Oxfordská súťaž bola otvorená pre všetky spoločnosti v rámci jeho ekosystému a každý sa mohol prihlásiť. Firmy prešli procesom žiadosti a len krátky zoznam spoločností bol pozvaný, aby sa postavili pred expertnú porotu a živé publikum a svoj projekt odprezentovali a obhájili. Sme vďační za túto výhru, keďže nám konkurovalo veľa skvelých firiem, no Veratrak im dokázal konkurovať naspäť a vyhrať.

5.  Opíšete nám, akou cestu prešiel Veratrak v rámci svojej doterajšej existencie?

Veratrak si počas svojej existencie prešiel opakovane procesom porozumenia kritických bodov našich zákazníkov. Rozprávali sme sa s nimi o rôznych možnostiach, aby sme pre nich dokázali zabezpečiť to najlepšie riešenie. Momentálne riešime reálny problém a nie len nejaké prípadové štúdie, o ktorých sa môžete dočítať vo veľa rozličných ICO White papers.

Nedávno sme mali stretnutie s vedením 9-tich z 15-tich najväčších dodávateľských a IT spoločností podľa ich výnosov. Snažíme sa plánovať a stretávať sa s ľuďmi z oddelenia kvality, dodávateľských reťazcov, oddelenie kreatívnej práce, IT, atď… Do procesu sme zapojili už aj agentúry pre regulácie a štandardy, a tak spravili veľa závažných technických rozhodnutí, aby sme sa tak uistili, že na trhu ponúkame reálne riešenia, ktoré podliehajú reguláciám.

6. Veratrak bol sponzorovaný európskym vedúcim seed fondom, Seedcamp. Aké dôležité to preň bolo? Prečo ste sa nerozhodli ísť cestou crowdfundingu a populárnou ICO ponukou?

O projekte Seedcamp ako našom partnerovi sa môžeme vyjadriť len v dobrom. Máme s nimi skvelé vzťahy i skúsenosti a určite by som ich odporučil všetkým, ktorí hľadajú spôsob, ako získať nové prostriedky pre svoj biznis.

Nikdy sme sa ako spoločnosť nezaujímali o vydanie vlastného ICO. Ako sme už spomenuli, pracujeme s regulátormi a stretávame sa s hlavnými predstaviteľmi veľkých farmaceutických spoločností. Vytvorenie kryptomeny alebo tokenu preto nie je v našom prípade potrebné a také rozhodnutie by nám určite viac uškodilo než prospelo. Nikto z tých, čo prijímajú rozhodnutia, by sa pre náš produkt nerozhodli, ak by sme ho ponúkali cestou ICO. V neposlednom rade regulátori neschvaľujú ponúkanie ICO. Veľmi veľa ľudí ponúka ICO z rôznych zlých dôvodov, čo je naozaj škoda.

7. Ako vnímate blockchain technológiu a jej princíp? Myslíte si, že blockchain dokáže spraviť svet lepším?

Využívanie inovatívnych technológií na vytvorenie štíhlejšieho dodávateľského reťazca a dodávanie vysokokvalitnej medicíny na vysokej úrovni pre všetkých ľudí by malo byť cieľom pre technologické spoločnosti a priemysel. Nemám pochybnosti o tom, že blockchain bude zohrávať úlohu v pomoci pri riešení mnohých súčasných a budúcich problémov v tomto alebo inom odvetví, ale nebude to robiť sám.

8. Posledná otázka, ako vidíte budúcnosť kryptomien?

Myslím si, že blockchain má neskutočnú využiteľnosť, no ja osobne nie som fanúšikom žiadnej kryptomeny.

Verím, že v  niekoľkých najbližších rokoch dôjde v kryptosfére k veľkému množstvu konsolidácie. Budeme naďalej vidieť mnohé neúspechy ICO, napríklad polovica projektov ICO s názvom „krypto“ v roku 2017 už zlyhala.

Ďakujeme za Váš čas, vyčerpávajúce odpovede a prajeme Veratraku veľa úspechov.

 Zaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...