Sledujte nás aj na

Financial Action Task Force (FATF) prijala nové globálne štandardy, ktorými chce zabrániť používaniu virtuálnych aktív na financovanie terorizmu či pranie špinavých peňazí. Burzy a obchodné platformy budú musieť priraďovať ku každej transakcii nad 1,000 eur mimo iného aj meno odosielateľa a príjemcu.

Burzy majú priraďovať k transakciám meno prijímateľa aj odosielateľa

Po plenárnom zasadnutí Financial Action Task Force (Finančná akčná skupina – ďalej len FATF), ktoré sa konalo 19. – 21. júna v Orlande, bol prijatý dodatok k odporúčaniu č. 15. Ním sa ustanovili záväzné povinnosti pre krajiny, v ktorých majú sídlo prevádzkovatelia poskytujúci služby týkajúce sa virtuálnych aktív (VASP – virtual asset service providers). V rámci posilnenia boja proti AML/CFT (pranie špinavých peňazí/financovanie terorizmu), predstavila FATF nasledovné preventívne opatrenia, ktoré budú musieť obchodné platformy spadajúce pod klasifikáciu VASP spĺňať:

1) Každá príležitostná transakcia v hodnote vyššej ako 1,000 EUR bude musieť spĺňať náležitosti týkajúce sa Customer Due Diligence (CDD). Tým pádom bude musieť obchodná platforma ku každému prevodu nad túto hodnotu priradiť:

  • meno pôvodcu (odosielateľ transakcie)
  • číslo účtu pôvodcu (adresa peňaženky, z ktorej bola transakcia uskutočnená)
  • geografická adresa pôvodcu, národné identifikačné číslo, identifikačné číslo zákazníka alebo dátum a miesto narodenia
  • meno príjemcu transakcie
  • číslo účtu príjemcu (adresa peňaženky, na ktorú bola transakcia zaúčtovaná)

2) Jednotlivé krajiny a štáty majú zabezpečiť, aby obchodné platformy klasifikované ako VASP získavali a uchovávali požadované informácie o pôvodcovi ako aj príjemcovi (príjemcoch) prevodov týkajúcich sa virtuálnych aktív. V prípade vyžiadania ich musia zároveň bezodkladne poskytnúť zodpovedným dozorným orgánom.

Nariadenie ale neukladá povinnosť, aby dané informácie boli súčasťou transakcie. Na druhej strane však nariaďuje platformám povinnosť zmraziť, respektíve zakázať transakcie, v prípade, že sa preukáže, že ich odosielateľmi alebo príjemcami sú sankciované osoby.

Členovia organizácie FATF. Zdroj: fatf-gafi.org

Slovensko a Česko členmi FATF nie sú, no okolité krajiny ako Rakúsko či Nemecko. Taktiež je členom Európska Komisia, ktorá môže nariaďovať alebo odporúčať dodržiavanie spomínaných pravidiel pre členské štáty EÚ.

Keď KYC už nestačí

FATF rovnako vyžaduje, aby všetci poskytovatelia služieb podnikajúci v oblasti virtuálnych aktív (VASP) aktívne spolupracovali s príslušnými orgánmi. Cieľom je tak zabezpečiť zlučiteľnosť požiadaviek boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu s pravidlami ochrany údajov a súkromia.

Povinnosť vyžaduje, aby jednotlivé krajiny vyhodnocovali, a zároveň zmierňovali riziká spojené s činnosťou poskytovateľov služieb v oblasti virtuálnych aktív. Zároveň majú implementovať sankcie a iné opatrenia na presadzovanie práva, ak poskytovatelia služieb nedodržiavajú svoje povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Kým v nedávnej minulosti stačilo, aby burzy a obchodné platformy dodržiavali KYC (Know Your Customer) štandardy, implementovaním Customer Due Diligence sa monitorovanie v rámci centralizovaných búrz ešte viac vystupňuje. KYC sa totiž vo väčšine prípadov týkalo iba registračného procesu. Teda v čase, kedy si klient burzy vytváral na platforme svoj účet. Nariadením od FATF však burzy budú musieť monitorovať všetky transakcie nad 1,000 EUR, pričom ako je vyššie uvedené, nebudú k nim priraďovať iba meno odosielateľa, ale aj príjemcu.

Vysoko rizikové krajiny z pohľadu FATF. Zdroj: fatf-gafi.org

Financial Action Task Force a summit krajín G20

Financial Action Task Force je medzivládnym orgánom založeným v roku 1989 ministrami členských štátov. V súčasnosti má 38 členov a 23 pozorovateľských organizácií, medzi inými OSN, Svetová banka či Interpol. Usmernenia od tejto organizácie prichádzajú tesne pred summitom skupiny krajín združených do zoskupenia G20. Práve na tomto zhromaždení, ktoré sa uskutoční 28. – 29. júna v japonskej Osake, by sa vrcholní predstavitelia členských štátov mali zaoberať otázkou harmonizácie predpisov týkajúcich sa oblasti kryptomien.

FATF vo svojom vyhlásení totiž uviedla, že členským krajinám poskytne 12 mesačnú lehotu na prijatie stanovených usmernení. Predbežná revízia ich dodržiavania je na tak naplánovaná na jún 2020.

Krajiny skupiny G20 začnú implementovať jednotné štandardy pre kryptomeny

Zdroj: coindesk.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...