Sledujte nás aj na

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA – European Securities and Markets Authority) vydal dňa 13. novembra upozornenia týkajúce sa ICO – nechvaľne známeho spôsobu moderného financovania projektov pomocou tokenov a kryptomien (z angl. Initial Coin Offering). Stalo sa to po celkom búrlivom víkende plnom dramatických výkyvov cien a volatility. Vydané varovania boli hneď dve, jedno je zamerané na investorov a druhé na zúčastnené firmy.

Čo je ESMA?

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vznikol 1. januára 2011 so sídlom v Paríži, Francúzsko, ako právny nástupca Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) a prevzal všetky existujúce a prebiehajúce úlohy a zodpovednosti CESR-u, s cieľom chrániť verejný záujem prispievaním k stabilite a efektívnosti finančného systému.

Úlohou ESMA je:
 • vytvárať vysokokvalitné spoločné predpisy a postupy regulácie a dohľadu poskytovaním stanovísk pre inštitúcie EÚ a vypracúvaním usmernení, odporúčaní a návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov,
 • prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov EÚ, najmä predchádzaním regulačnej arbitráži, zbližovaním praxe pri výkone dohľadu nad finančným trhom, zmierovaním a urovnávaním sporov medzi príslušnými orgánmi, a prijímaním opatrení okrem iného v krízových situáciách,
 • skvalitňovať spoluprácu dohľadov, delegovanie úloh, fungovanie kolégií orgánov dohľadu, organizovať vzájomné hodnotenia orgánov dohľadu,
 • spolupracovať s ESRB, analyzovať vývoj na trhu vo svojej pôsobnosti,
 • zvyšovať ochranu investorov, posilňovať transparentnosť a zverejňovať informácie,
 • vykonávať priamy dohľad nad ratingovými agentúrami a archívmi obchodných údajov (tzv. Trade Repositories).

Varovanie pre investorov

Môže sa zdať, že ESMA vydáva toto upozornenie v náväznosti na udalosti z posledných dní. Pravdou je, že Európska centrálna banka (ECB) a s ňou spojené orgány dôkladne a dlhodobo sledujú dianie na poli kryptomien. Rozhodli sa, že toto je ten pravý čas kedy varovanie vypustiť do sveta.

ESMA upozorňuje investorov ohľadom „vážneho rizika straty celého investovaného kapitálu,“ pretože považuje ICO za veľmi riskantné a vysoko špekulatívne investície. Cena coinu alebo tokenu je zvyčajne extrémne volatilná a investované prostriedky môžu byť dlhodobo zmrazené, kým (a ak) sa budú dať opäť premeniť na peniaze.

„ESMA zaznamenala rýchly rast a je znepokojená tým, že investori si nemusia byť vedomí vysokého rizika, ktoré na seba berú. ICO sú veľmi špekulatívne investície, a to či spadajú pod regulácie závisí od toho, ako sú štruktúrované. Vo väčšine prípadov investori strácajú možnosť ochrany svojho majetku od príslušných orgánov,“ opakuje ESMA.

Regulačný orgán pokračuje: „ICO sú tiež náchylné k podvodom alebo nezákonným činnostiam v dôsledku ich anonymity a ich schopnosti získať veľké sumy peňazí v krátkej dobe.“

Najväčšie riziká sú podľa ESMA tieto:
 • spojitosť s praním špinavých peňazí,
 • možná strata celého kapitálu,
 • nedostatok možností odstúpenia od obchodu a nestálosti cien,
 • nedostatočný prístup k informáciám a
 • zásadné nedostatky v netestovaných technológiách, ktoré sú na participáciu v ICO používané.

„Prakticky každý, kto má prístup na internet, sa môže zúčastniť na ICO,“ zdôrazňujú.

Varovanie pre firmy používajúce ICO

Druhé z varovaní týkajúce sa spoločností, ktoré chcú spôsobom ICO financovať svoje pôsobenie alebo niektoré svoje projekty je rozhodne o úroveň prísnejšie. Vydané v ten istý deň vyzýva podniky, aby „splnili príslušné regulačné požiadavky.“ Ak činnosti firmy spadaju pod regulované aktivity, musia spoločnosti dodržiavať príslušné právne predpisy a akékoľvek nedodržanie platných pravidiel predstavuje porušenie.

ESMA pripomína firmám zapojeným do ICO, že majú povinnosti vyplývajúce z nariadení EÚ.

Ak sú ICO považované za kvalifikované finančné nástroje, je pravdepodobné, že firmy podieľajúce sa na ICO vykonávajú regulované investičné aktivity, a teda musia dodržiavať príslušné právne predpisy vrátane:

 • Smernica o prospekte (Prospectus Directive) – projekty musia mať vzorne vypracovanú dokumentáciu, ktorá zahŕňa všetky potrebné informácie pre investora. Toto poznáme ako White Paper, ktorý sa vydáva v dostatočnom predstihu, aby sa investori na jeho základe vedeli rozhodnúť, či podporia daný projekt.
 • Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID – The Markets in Financial Instruments Directive) – má za cieľ vytvoriť jednotný trh pre investičné služby a činnosti a zabezpečiť vysoký stupeň harmonizovanej ochrany pre investorov v rôznych finančných nástrojoch. V prípade ICO, kde sa coin alebo token kvalifikuje ako finančný nástroj, proces, ktorým sa mince alebo tokeny tvoria, distribuujú alebo obchodujú môžu spadať pod MiFID reguláciu.
 • Smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD – The Alternative Investment Fund Managers Directive) – stanovuje pravidlá pre autorizáciu, prevádzku a transparentnosť správcov alternatívnych investičných fondov (AIF), ktoré spravujú a/alebo obchodujú s alternatívnymi investičnými fondmi. ICO je alebo môže byť chápané ako alternatívny investičný fond.
 • Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí – toto nariadenie zakazuje akékoľvek pranie špinavých peňazí a finančné podporovanie teroristických skupín. To sa vzťahuje na všetky finančné inštitúcie, ktoré sú tým pádom nútené viesť si databázu klientov a nahlasovať akékoľvek podozrivé osoby či správanie.

Je pekné vidieť snahu zo strany EÚ na ochranu spotrebiteľov a vytvárať tlak na tých, o chcú pomocou ICO vyzbierať prostriedky na svoje financovanie. Regulačné orgány však majú pred sebou dlhú cestu, aby spomínané podmienky, ktoré od spoločností požaduje, aj naozaj kontrolovali. Faktom stále zostáva to, že väčšina ICO sú len podvodné praktiky, česť výnimkám.

Stále v súvislosti s ICO upozorňujeme aj my, aby ste boli maximálne opatrní. Včasnou prípravou a obozretnosťou pri ICO sa môžete vyhnúť „finančným úrazom.“

Zdroj: ESMA usmernenie pre investorov, ESMA usmernenie pre firmyZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...