Sledujte nás aj na

Škálovateľnosť blockchainových technológií zostáva jedným zo zásadných problémov, ktoré zabraňujú ich pokroku a masovej akceptácii. Avšak do Ethereum siete prichádza starší a menej známy koncept v snahe odstrániť súčasné obmedzenia. V samotnej sieti v súčasnosti existuje horná hranica počtu možných výpočtov, ktoré je sieť schopná vykonať. Toto sa v Ethereum svete nazýva gas-limit.

Nová verzia protokolu nazvaného TrueBit bude spustená už tento mesiac a jeho úlohou bude eliminovať spomínané výpočtové obmedzenia. Protokol sa od iných technológií škálovania, akými sú napríklad sharding či Raiden, odlišuje tým, že sa zameriava na výpočtové limity siete a nie na rýchlosť transakcií. Ethereum sa na svojej ceste stretáva veľkými problémami, čo sa týka rýchlosti siete, a dokonca sám zakladateľ Vitalik Buterin zažartoval, že Ethereum je momentálne tak rýchly ako mobilný telefón v roku 1999.

Ako vysvetlil Buterin:

“Bitcoin v súčasnosti spracováva niečo menej ako tri transakcie za sekundu a ak by toto číslo zvýšil približne na štyri, bol by už skoro na maxime svojej transakčnej kapacity. Ethereum spracuje päť transakcií za sekundu a ak by ich malo spracovávať šesť, taktiež narazí na maximu svojej kapacity. Na druhej strane tu máme napríklad Uber, ten robí 12 jázd za sekundu, PayPal spracuje niekoľko stoviek a Visa niekoľko tisíc transakcií, veľké burzy s cennými papiermi ďalej spracujú desiatky tisíc transakcií a v IoT (Internet of Things) svete sa bavíme v rádovo stovkách tisíc transakcií za sekundu.”

TrueBit protokol

Protokol môže nájsť svoje uplatnenie aj pri náročných počítačových úkonoch, akými sú napríklad spracovanie videa alebo machine learning. Gas-limit sa odstráni tým, že sa outsourcuje zaťaženie siete do vonkajších (off-chain) počítačových sietí. Táto práca mimo hlavného reťazca bude vykonávaná tzv. validátormi, ktorí budú za svoju robotu samozrejme ocenení.

Ďalej sa vytvorí otvorené prostredie, kde bude môcť každý kontrolovať prebiehajúcu validáciu. Tiež bude potrebné zaviesť kontroly efektivity týchto validácií, aby sa zabezpečilo ich správne vykonávanie. Tento problém bude adresovať princíp nazvaný „jackpot nútených chýb“ – forced errors jackpot, pri ktorom validátori, ktorí aktívne kontrolujú správnosť, požadujú od verifikátorov, aby príležitostne predložili nesprávne informácie. Ak validátori tieto vynútené chyby odhalia, budú odmenení. Táto odmena sa môže nazývať zisk alebo „jackpot“.

TrueBit sa týka outsourcingu zložitých výpočtov. Napríklad simulácia môže vyžadovať tisíce hodín výpočtu. V blockchaine však potrebujete len konečný výsledok toho výpočtu a protokol, ktorý zabezpečí, aby výsledok zodpovedal výstupu algoritmu. Výpočty samotné sa ale vykonávajú mimo blockchain.

Matematické riešenie škálovania

Možno to znie komplikovane, ale tým, že umožníte niekomu stať sa validátorom, povzbudíte tímy, aby spolupracovali v pooloch a aby dospeli ku konsenzu a podporovali čestnosť. Vývoj TrueBit protokolu sa bude zaoberať aj otázkami vierohodnosti a bezpečnosti, ktorým čelí samotná sieť. Vzhľadom na to, že množstvo výpočtov neustále narastá, vznikajú obmedzenia na ich čo najefektívnejšiu validáciu z hľadiska nákladov a času, čo môže v konečnom dôsledku viesť k chybným overeniam.

V nedávnom rozhovore matematik a spoluzakladateľ spoločnosti TrueBit Jason Teutsch rozoberal otázky bezpečnosti a vysvetľoval, že protokol je postavený na teórii hier, kde sa bezpečnosť stáva predmetom pozorovania. Vývojári sa pokúšajú umiestniť sa do každej možnej pozície, v ktorej by sa mohol ocitnúť útočník. Takisto existuje možnosť spustiť dve verzie protokolu paralelne a zvýšiť tak bezpečnosť siete.

Celá táto sféra je stále len na začiatku svojej cesty, takže je potrebné neustále hľadať nové riešenia na nových problémov. S rýchlo sa rozširujúcimi sieťami a systémami je viac než potrebné adresovať ich škálovateľnosť, keďže počet používateľov narastá exponenciálne každý deň. Ethereum je však na dobrej ceste stať sa internetovým superpočítačom.

Zdroj: newsbtc.comZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...