Sledujte nás aj na

Európska únia sa snaží nezaspať dobu a celkom usilovne pracuje na výskume blockchain technológií a ich dopade na rôzne sféry života v EÚ. Tentoraz sa centrom pozornosti Európskej únie stalo využitie blockchainu pri zlepšovaní a optimalizácii európskeho vzdelávania. Správa z tohto výskumu nesie názov Blockchain in Education, čiže blockchain vo vzdelávaní.

V priebehu posledných rokov spoločnosti, ale aj vlády na celom svete pochopili, že blockchain ako technológia má masívny potenciál v rôznych odvetviach. To predstavuje hlavný dôvod, prečo sa v roku 2017 začalo s mnohými výskumnými programami súvisiacimi s blockchainom a kryptomenami.

Blockchain vo vzdelávaní

Samotná správa EÚ pojednáva o benefitoch, výzvach, efektivite, ale aj riziku, ktoré by zavedenie tejto relatívne novej technológie do školstva mohlo priniesť. Výskumný tím vyzdvihuje 8 hlavných bodov, ktoré majú pomôcť  európskemu vzdelávaciemu systému napredovať. Patria medzi ne napríklad vystavovanie a vydávanie univerzitných diplomov a iných akademických ocenení, akreditácia škôl a predmetov, správa záznamov o študentoch, správa duševného vlastníctva študentov a vedeckých pracovníkov na školách a v neposlednom rade poplatky spojené so štúdiom.

Predstava EÚ o prístupe ku vzdelávaciemu blockchainu

 

Blockchain môže byť implementovaný v rámci jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, skupín vzdelávacích inštitúcií a to v národnom aj medzinárodnom merítku. V skutočnosti každý, kto chce bezpečne ukladať známky, kredity a potvrdenia o kvalifikácii – a zdieľať dôležité údaje zo školskej sféry s ostatnými  – by mal zvážiť použitie práve blockchain technológie.

8 scenárov použitia blockchainu vo vzdelávaní

Spomemuli sme osem scenárov, na ktoré sa správa zameriava. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

1. Blockchain ako permanentné zabezpečenie diplomov a certifikátov

Certifikáty budú uložené bezpečne a natrvalo na blockchaine. Ak by sa inštitúcie, ktoré vydali certifikáty, skrachovali, skončili svoju činnosť alebo ak by sa celý systém vzdelávania zrútil (ako napríklad v Sýrii), tieto certifikáty ostanú stále verifikovateľné proti záznamom uloženým v blockchaine.

2. Blockchain na zaistenie akreditácie

Momentálne sa o akreditáciu škôl a inštitúcií stará viacero entít, väčšinou aj zo súkromného sektora a je pomerne zložité si túto akreditáciu overiť. Blockchain by mal tento proces uľahčiť a sprehľadniť.

3. Blockchain na automatické rozpoznanie a transfer kreditov

Kreditový systém pozná väčšina z nás z vysokých škôl. Aj tento systém môže čerpať rôzne benefity z blockchain technológie. Predstavte si, že jeden rok študujete v zahraničí. Inštitúcia, na ktorej pôsobíte, a splníte kritéria predmetov, potom len jednoducho zapíše kredity do blockchainu, ktoré uvidí aj vaša alma mater.

4. Blockchain pre prístup k celoživotnému vzdelávaniu

Výhodou tohto scenára je, že každý študent bude mať automaticky overiteľný životopis obsahujúci záznam a dôkazy o všetkom vzdelávaní, ktoré dosiahol. To môže výrazne znížiť podvody so životopismi.

5. Blockchain pre sledovanie a používanie duševného vlastníctva

V súčasnosti je sledovanie duševného vlastníctva nákladným úsilím, vedeným špecializovanými organizáciami, zvyčajne vtedy, keď to má významný dopad na konkrétny biznis. Vzhľadom na zložitosť sledovania duševného vlastníctva je pre autorov ťažké sledovať a modifikovať použitie ich diel. Tu opäť prichádza na pomoc blockchain.

6. Príjimanie platieb od študentov pomocou blockchainu

Nie vždy majú študenti prístup k bankovým účtom alebo k kreditným kartám, v závislosti od krajiny, z ktorej sú, ich veku, zamestnanosti atď. To vytvára prekážku na ceste ku vzdelaniu. Platby založené na kryptomenách by umožnili vyriešiť túto záležitosť.

7. Poskytovanie finančných prostriedkov študentom – štipendiá

Pomocou zmlúv založených na smart kontraktoch môžu poskytovatelia financovania vyplácať štipendiá vopred, ale uvoľnia ich len vtedy, ak sú splnené určité kritériá. Tento proces môže prebiehať automaticky bez potreby tretích strán, čo značne znižuje byrokraciu potrebnú na riadenie štipendijného systému.

8. Použitie overených identít pre identifikáciu študentov v rámci vzdelávacej organizácie

V rámci väčších organizácií sa študenti musia pravidelne identifikovať medzi rôznymi časťami organizácie, napríklad  na rektoráte, študijnom oddelení, do knižnice potrebujete ďalší preukaz lebo tých päť čo už máte nestačí. Identifikačný systém založený na blockchaine by túto duplikáciu dát odstránil. Údaje o sebe zadáte raz, a potom už len kontrolujete, ktorá časť organizácie dostane prístup ku vaším dátam, samozrejme aj podľa potreby tej ktorej entity. To znamená, že ak knižnica od vás bude žiadať meno fakulty, ktorú navštevujete a vy jej to neposkytnete, nedostanete ani prístup do knižnice.

Zatiaľ však žiadne konkrétne plány

Na konci správy uviedla výkonná pobočka Európskej únie, že blockchain aplikácie pre vzdelávacie účely sa zatiaľ nachádzajú vo svojich začiatkoch, a preto táto technológia zostáva v akomsi beta-testovacom móde pre toto odvetvie. Toto určite nie je posledná výskumná správa EÚ. Keďže inštitucionálny záujem o blockchain technológie naďalej rastie, je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami prvých aplikácii vo vzdelávacom systéme, či už z dielne Európskej únie alebo vývojárov zo súkromného sektora.

Zdroj: publications.jrc.ec.europa.euZaujímate sa o dianie okolo kryptomien a chceli by ste sa podieľať na tvorbe obsahu KryptoPortalu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára!

Páčia sa Vám naše články a príspevky?
Podporte nás a prispejte tak k rozvoju Vášho obľúbeného informačného média. Ďakujeme!

ETH: 

0xa3B90C2d50B79Eaf466Ca3f2080fD15E0764c5A3

BTC:
15wVejhngqJbGrYhu9fF9ydKaNYSSHwWJd

loading...